Saturday, March 27, 2010

BAITULMUQADDISBaitulMuqaddis
Kota Suci Tuhan
Tiada jalan perundingan
Yang kuat terus menguasai
Tiada ruang untuk Si Lemah

BaitulMuqaddis
Kota Suci Tuhan
Lihat lah hakikat diri
Hakikat Keperkasaan rupanya Kota itu
Tempat kekuasaan ditunjuki
Sifat Jalal menguasai

BaitulMuqaddis
Kota Suci Tuhan
Kota yang menjadi rebutan
Tiada jalan berkompromi
Kota yang akan terus bergolak
Kota yang menagih kekuatan
Bangun!