Wednesday, October 4, 2017

My soul is a women- Ringkasan Bab 8

Dalam dunia konseptual Ibn Arabi, wanita menjadi objek kerinduan maskulin yang tertinggi dan mulia. Dalam karya Rumi Matsnawi, Rumi menceritakan bagaimana semua benda yang tercipta menginginkan pasangan nya, seperti besi dan magnet, seperti warna kuning dan jerami, seperti langit dan bumi; dan hanya penyatuan seperti itu yang dapat melahirkan anak dari tatanan yang lebih tinggi. Meski pun Rumi melambangkan penyatuan jiwa dengan Tuhan melalui kiasan hubungan intim manusia, perhatian nya tetap terpusat pada aspek feminin jiwa, dan bukan seperti Ibn Arabi, pada peranan wanita sebagai satu objek cinta yang dicita2kan.

Rumi menjelmakan kembali mitos hieros gamos dalam syair nya :

Engkau lah langit, aku lah bumi yang takjub
Apa yang membuat mu tumbuh selalu segar dalam hatiku?
Bagaimana bumi mengetahui apa yang telah engkau jahitkan pada hati nya?
Cukup lah bahwa kau mengetahuinya. Engkau telah membuat nya hamil

Dikatakannya bertahun2 kemudian dalam sebuah syair yg lain :

Langit itu maskulin dan bumi adalah seorang wanita
Apa pun yang dimasukkan kedalam nya menghasilkan buah.

Bersambung