Wednesday, July 21, 2010

HUWIYAH

Merupakan bab ketiga dalam kitab Haqqul Yaqin karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani. Rujuk dengan posting sebelum ini (26-2-09), Hawiyah dari karya Al-Jili.


WONG FEI-HUNG


Selama ini kita hanya mengenal Wong Fei Hung sebagai jagoan Kung fu dalam film "Once Upon A Time in China". Dalam filem itu, karakter Wong Fei Hung dimainkan oleh aktor terkenal Hong Kong, Jet Li.

Namun siapakah sebenarnya Wong Fei Hung? Wong Fei Hung adalah seorang Ulama, Ahli Perubatan, dan Ahli Beladiri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional China oleh pemerintah China. Namun Pemerintah China sering berupaya mengaburkan jatidiri Wong Fei Hung sebagai seorang muslim demi menjaga imej kekuasaan Komunis di China.

Wong Fei-Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kwantung (Guandong) dari keluarga muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Canton untuk menyebut nama Arab, Fais.Sementara Nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein. Jadi, bila di'bahasa arab'kan, namanya ialah Faisal Hussein Wong. Ayahnya, Wong Kay-Ying adalah seorang Ulama, dan tabib ahli ilmu perubatan tradisional, serta ahli beladiri tradisional Tiongkok (wushu/kungfu). Ayahnya memiliki sebuah klinik perubatan bernama Po Chi Lam di Canton (ibukota Guandong).

(Harus di ingat gelaran fei ini juga merujuk kepada orang-orang cina muslim di negara kita seketika dahulu,ie. kumpulan Hai San di Perak. Perseteruan antara Ghee Hin dan Hai San ada sebab yang lebih besar bukan sekadar pertikaian 2 kongsi gelap berebut menguasai kawasan lombong timah yang dikatakan oleh sejarah).

Wong Kay-Ying merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu wushu tingkat tinggi.Ketinggian ilmu beladiri Wong Kay-Ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari Sepuluh Macan(Harimau)Kwantung. Posisi Macan Kwantung ini di kemudian hari diwariskannya kepada Wong Fei Hung.Kombinasi antara pengetahuan ilmu perubatan tradisional dan teknik beladiri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Kerana itulah masyarakat Kwantung sangat menghormati keluarga Wong.

Pesakit klinik keluarga Wong yang meminta bantuan perubatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar kos perubatan. Walau begitu, Keluarga Wong tetap membantu setiap pesakit yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah memilih bulu dalam membantu, tanpa memedulikan suku, ras, agama, semua dibantu tanpa pilih kasih. Secara rahsia, keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintahan Dinasti Ch'in yang rasuah dan penindas.

Dinasti Ch'in ialah Dinasti yang merobohkan kekuasaan Dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya Dinasti Kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak yang memeluk agama Islam.Wong Fei-Hung mula mengasah bakat beladirinya sejak berguru kepada Luk Ah-Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah-Choi inilah yang kemudian mengajarnya dasar-dasar jurus Hung Gar yang membuat Fei Hung berjaya melahirkan Jurus Tendangan Tanpa Bayangan yang menjadi lagenda.

Dasar-dasar jurus Hung Gar ditemukan, dikembangkan dan merupakan andalan dari Hung Hei-Kwun, abang seperguruan Luk Ah-Choi. Hung Hei-Kwun adalah seorang pendekar Shaolin yang terlepas dari peristiwa pembakaran dan pembantaian oleh pemerintahan Dinasti Ch'in pada 1734.Hung Hei-Kwun ini adalah pemimpin pemberontakan bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti penjajah Ch'in yang datang dari Manchuria (sekarang kita mengenalnya sebagai Korea).Jika saja pemerintah Ch'in tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing (Rusia, Inggris, Jepun),pemberontakan pimpinan Hung Hei-Kwun itu nescaya akan berjaya mengusir pendudukan Dinasti Ch'in.

Setelah berguru kepada Luk Ah-Choi, Wong Fei-Hung kemudian berguru pada ayahnya sendiri hingga pada awal usia 20-an tahun, ia telah menjadi ahli perubatan dan beladiri terkemuka. Bahkan ia berjaya mengembangkannya menjadi lebih maju.

Kemampuan beladirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan Jurus Cakar Macan dan Jurus Sembilan Pukulan Khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei-Hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata.

Masyarakat Canton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ia seorang diri dengan hanya memegang tongkat berjaya menewaskan lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan sasa dan kejam diCanton yang mengeroyoknya karana ia membela rakyat miskin yang akan mereka peras.Dalam kehidupan keluarga, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cubaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Canton .

Wong Fei-Hung tiga kali menikah karena isteri-isterinya meninggal dalam usia pendek. Setelah isteri ketiganya meninggal, Wong Fei-Hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mok Gwai Lan, seorang perempuan muda yang kebetulan
juga ahli beladiri. Mok Gwai Lan ini kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mok Gwai Lan turut mengajar beladiri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya.Pada 1924 Wong Fei-Hung meninggal dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina, khususnya di Kwantung dan Canton mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum mustad'afin(tertindas) yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun
dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin, akan dilawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang dimilikinya.

Wong Fei-Hung meninggal dengan meninggalkan nama harum yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia, salah satu pilihan hidup yang diberikan Allah
kepada seorang muslim selain mati Syahid. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Swt dan semoga segala kebaikannya menjadi teladan bagi kita, generasi muslim yang hidup setelahnya. Amiin.

(Tidak menghairankan sekiranya Manchu sebagai maharaja terakhir China di gambarkan sebegitu kejam bagi menghalalkan kerajaan komunis sedia ada di China).

Catatan asal :
Drs. Khalil Idham Lim

Tuesday, July 13, 2010

IBN RUSYD

Dunia Islam moden sangat memerlukan tokoh seperti Ibn Rusyd yang mampu menguasai tradisi Islam dan tradisi Barat sekaligus. Pada zaman Ibn Rusyd,'Barat' yang dimaksudkan adalah Yunani,sedangkan pada masa moden 'Barat' adalah Eropah dan perluasannya seperti Amerika Syarikat dan Australia. Ditengah ramainya melihat pertembungan antara Islam dan Barat, susuk Ibn Rusyd amatlah penting. Islam dan Barat bukanlah sesuatu yang harus diper'lawan'kan,tapi harus di harmonikan. Kaum Muslim harus belajar dari Barat dan bersikap terbuka pada kemajuan dan pencapaian yang telah dihasilkan peradaban Barat.

Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd dilahirkan di Cordova pada 520H/1126M.Lebih dikenali sebagai Averroes di Barat. Ayah nya adalah seorang hakim dan datuk nya pernah menjadi ketua hakim di Andalusia. AlQuran dan tafsir,hadis,ilmu feqah,bahasa dan sastera Arab dipelajari. Beliau mempelajari dan menhafal buku Malikiah, Al-Muwatta bersama ayahnya Abu al-Qasim.

Ibn Rusyd hidup dalam keadaan politik yang sedang berkecamuk. Dilahirkan dalam masa pemerintahan Al-Murafiah yang akhirnya digulingkan oleh golongan Al-Muhadiah dengan penaklukan Cordova pada 543H/1148M.

Dengan kebingungan dan ketidakfahaman Amir iaitu Abu Ya'qub dengan ungkapan-ungkapan dari Aristotles dan juga dengan keuzuran dan kesuntukan masa penasihat baginda, Ibn Tufail, maka bermula lah Ibn Rusyd atas permintaan Ibn Tufail menulis ulasan-ulasan terhadap buku-buku Aristotle sehingga beliau dipanggil 'Juru Ulas' dan dikenali oleh masyarakat Eropah Abad Pertengahan. Dante dalam karyanya Divine Comedi menyebut nama Ibn Rusyd sebaris dengan nama Euclid,Ptolomeus,Hippocrates,Avicenna (Ibn Sina) dan Galen dan menjuluki beliau sebagai 'Juru Ulas yang Agung'. Sebagai contoh, Ibn Rusyd akan mengambil satu paragraf tulisan Aristotle dan memberikan penafsiran serta ulasan nya sendiri kepada paragraf tersebut. Dengan ulasan-ulasan itu, beliau bukan sahaja mengemukakan filsafat Aristotle tetapi juga mengungkap filsafat beliau sendiri. Buku yang berjudul Majmu'ah atau Jawami adalah satu ringkasan keatas enam buku Aristotle iaitu Physic,De Caelo et Mundo,De Generatione et Corruptione,Meteorologica,De Anima dan Metaphysica yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Dalam ulasan-ulasan didalam buku itu,Ibn Rusyd tidak mengikuti teks asli karya dan juga pemikiran Aristotle. Sebahagian besar ulasan-ulasan Ibn Rusyd diterjemah kedalam bahasa Latin atau Ibrani,tetapi teks asli nya dalam bahasa Arab lebih jelas dan tepat.

Ibn Rusyd mengambil Aristotle iaitu puncak falsafah Yunani sebagai objek kajiannya. Ini berbeza dari pendahulunya seperti Al-Farabi dan Ibn Sina yang memilih Plato sebagai fokus kajian mereka. Bagi Ibn Rusyd, Aristotle bukan sahaja sebagai puncak dari pemikiran Yunani tapi juga seorang 'realis' yang percaya sepenuhnya pada fungsi akal. Berbeza dengan Plato yang 'idealis' (dalam pengertian meyakini keabadian ide dialam metafizik), Aristotle adalah seorang rasionalis sejati yang meletakkan dasar-dasar Ilmu Logika yang lebih meyakini sistem dan cara kerja akal fikiran.

Pandangan-pandangan filosofis Ibn Rusyd termaktub dalam tiga buku penting, Fashl,Kasyf dan Thahafut dan sebuah risalah pendek al-Ittisal. Karya nya Colliget (Kulliyah) yang membahaskan ilmu perubatan dianggap setaraf dengan Canon Ibn Sina, juga telah diterjemahkan kedalam bahasa Latin tetapi malang tidak begitu terkenal sebagaimana buku Ibn Sina.

Ibn Rusyd lebih terkenal dan dihargai di Eropah Tengah daripada di Timur kerana beberapa sebab :
- Tulisan-tulisan nya banyak diterjemahkan kedalam bahasa Latin ,diedar dan dilestarikan. Teks nya yang asli dalam bahasa Arab dibakar dan diharam diterbitkan lantaran masyarakat ketika itu yang anti filsafat.
- Eropah pada zaman Renaissance dengan mudah menerima filsafat dan kaedah ilmiah sebagaimana yang dibawa beliau, sedangkan di Timur,ilmu dan filsafat dikurbankan demi berkembang nya gerakan-gerakan mistis dan keagamaan. Akhirnya pertentangan dan pertikaian dua bidang ini akhirnya memperlihatkan Agama telah berkembang di Timur sementara Ilmu dan filsafat berkembang di Barat.
Ibn Rusyd kurang mendapat penghargaan didunia Islam. Sejak abad ke12, namanya berkibar dipusat-pusat pengajian dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Di Universiti Paris, karya beliau dipelajari secara serius dan pandangan-pandangan nya diperbahaskan secara meluas. Beberapa sarjana disana seperti Siger of Brabant, Boethius of Dacia dan Goswin of La Chapelle bahkan mendirikan kelompok kajian khusus tentang Ibn Rusyd. Kelompok ini kemudiannya dikenali sebagai Latin Averroists. Mazhab pemikiran ini Latin Averroism terus berkembang sehingga menjadi model bagi kemajuan orang-orang Eropah.

Ibn Rusyd dipandang sangat berjasa bagi dunia intelektual Eropah kerana dialah orang yang menyakinkan penting nya pemisahan dunia akademi dari kuasa gereja yang mana pada abad pertengahan Gereja katolik sangat berkuasa. Pengikut ajaran Ibn Rusyd/ Latin Averroists adalah kelompok yang merasa terkongkong dengan keadaan dan aturan yang mengekang kebebasan ilmu pengetahuan. Latin Avertoisme adalah gerakan pertama yang memperjuangkan kebebasan akademik di Eropah. Sebelum pemisahan agama dan negara melanda Eropah,pemisahan ilmu pengetahuan dari cengkaman Gereja merupakan isu yang lebih dahulu muncul. Dan orang yang paling berjasa dalam membuka jalan kearah itu adalah Ibn Rusyd.

Pertikaian antara para agamawan dan filosof untuk mendapatkan kuasa politik tidak pernah reda sejak abad 3H/9M. Al-Kindi dalam bukunya melukiskan pertarungan ini dan beliau membela para filosof. Para penguasa memerlukan dokongan para agamawan kerana mereka lebih dekat dengan massa. Dibuang Ibn Rusyd ke Lucena dekat Cordova. Salah satu tuduhan yang dilemparkan ialah penyangkalan Ibn Rusyd terhadap kebenaran historis mengenai orang-orang 'Ad yang disebut didalam AlQuran.

Tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh para agamawan itu berhasil. Akibatnya,aib dan siksaan diterima oleh Ibn Rusyd dan beliau diusir dari tanah kelahirannya pada 593H/1196M. Tulisan-tulisan nya dibakar di muka umum. Arahan bertulis untuk pengharaman filsafat dan para filosof dikeluar dan diedar disetiap tempat di Andalusia dan Marrakusy,diharamkan belajar filsafat yang dianggap bahaya dan diperintah pembakaran buku-buku yang berkait dengan ilmu seperti itu.

Filsafat Islam,sebagaimana sejarah Muslim umumnya,telah melalui lima tahap yang berlainan. Tahap pertama berlansung dari abad ke 1H/7M hingga jatuh nya Baghdad. Tahap kedua ditandai oleh kegoncangan selama setengah abad. Tahap ketiga dari awal abad ke 8H/14M hingga keawal abad ke 12H/18M. Tahap keempat yang merupakan tahap paling menyedihkan selama satu setengah abad. Inilah Zaman Kegelapan Islam. Tahap ke lima bermula pada pertengahan abad ke 13H/19M yang merupakan waktu renaissance moden.

Ibn Rusyd diampun oleh Al-Mansur dan kembali ke Marrakusy. Meninggal dunia pada 595H/1198M.


(akan dikemaskini)

Monday, July 12, 2010

KASYFU SIRRIR RUBUBIYAH


Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah
Khazanah Fathaniyah
Kuala Lumpur
1996

Tuesday, July 6, 2010

TUHFATUL MURSALAH

Kitab Al-Tuhfah al-Mursalah Ila Ruh al-Naby dikarang oleh Muhammad Ibnu Syeikh Fadhlullah Al-Burhanfuri Al-Hindi. Beliau adalah seorang sufi dari Gujerat (wafat 1620M). Ajaran Martabat 7 nya berdasarkan atas faham dari Ibn Arabi (wafat 1240M). Bagi aku, Sheikh Muhammad Fadhlullah merupakan Bapa Martabat 7 di nusantara. Ajaran Martabat 7 yang muncul dari Gujerat ternyata segera mempengaruhi perkembangan pemikiran mistik Islam di Acheh. Dalam abad 17 ada empat orang tokoh pemikir sufi di Acheh mengembangkan ajaran Martabat 7 dari faham Muhammad Ibn Fadhlullah iaitu Hamzah Fansuri, Shamsuddin Pasai (wafat 1630M), Abdul Rauf dari Singkel (1617-1690M) dan Nuruddin Ar-Raniri.

Lembaran pertama kitab Tuhfatul Mursalah syarah Syeikh Abdul Ghani An-Nablusi dari kitab karangan Syeikh Muhammad Ibn Syeikh Fadhlullah Burhanpuri Al-Hindi

Bahawa ini suatu perkataan yang simpan (ringkas) daripada beberapa patah kata pada menyatakan Ilmu Haqiqat. Ku himpunkan ia semata-mata dengan kurnia Allah dan anugerah Nya. Dan kebajikan pahalanya akan Ruh Rasulillah SAWW. Dan ku namai akan dia 'Tuhfah al-Mursalah' artinya 'Haluan Yang dikirimkan kepada Nabi SAWW'. Dan ku pohonkan kepada Allah Taala,disampaikan kiranya pahala kitab ini,bahawasanya Dia jua Tuhan yang atas segala sesuatu ini kuasa. Dan berkenankan pinta hambaNya amat patut.

Muqadimah
مقدمة التحفة المرسـلة

متن رسالة التحفة المرسلة في علم حقيقة الشريعة المحمدية للشيخ محمد بن الشيخ فضل الله الهندي وقد شرح هذه الرسالة سيدي عبد الغني النابلسي في كتابه القول المتين ولزيادة الآنتفاع أنقول هنا مقدمة سيدي عبد الغني النابلسي في القول المتين.

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله الوجود الحق المبين المضاف عند العقول إلى كل شيء بمقتضى حكمه المتين في قوله الحاكم بالفرض:
"اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ" سورة النور: 35

Allah yang menerangi langit dan bumi.
Allah is the Light of the heavens and the earth.

وهو الذي يضاف إليه كل شيء في بصائر العارفين المعترفين بحضور يوم العرض قال:

"وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ" سورة النمل: 91

dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu
and to Whom (belongs) all things

وقال سبحانه:

" لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ" سورة لقمان: 26

Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi;
To Allah belong all things in heaven and earth

والصلاة والسلام على الجامع بين المقامين أكمل جمع المقام الأول مقام الفرق والمقام الثاني مقام الجمع فهو الذي يغان على قلبه فسيتغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة كما قال وهو القائل "لي وقت مع ربي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل" وهو وقت فراغه ورغبته إلى ذي الجلال

"فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ" سورة الشرح: 7-8

Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain), (7) Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini). (8)

Therefore, when thou art free (from thine immediate task), still labour hard (7) And to thy Lord turn (all) thy attention. (8)

ورضوان الله على آله الطاهرين وعن أصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين اهـ...Matan Risalah
متن الرسـالة

اعلموا يا إخواني أسعدكم الله تعالى وإيانا أن الحق سبحانه وتعالى هو الوجود وأن ذلك الوجود ليس له شكل ولا حدّ ومع هذا ظهر وتجلي بالشكل والحدّ ولم يتغير عما كان عليه من عدم الشكل والحدّ بل هو الأن كما كان. وأن ذلك الوجود واحد والألباس مختلفة. وأن ذلك الوجود حقيقة جميع الموجودات وباطنها. وأن جميع الكائنات حتى الذرة لا تخلو عن ذلك الوجود.

Ketahui olehmu hai saudaraku, lagi dianugerahi Haq SWT akan kiranya bahagia akan kami dan akan kamu bahwasanya Haq SWT itu,yaitu wujud itu. Maka tiada bagiNya rupa dan tiada had dan tiada tersimpan dan tiada berbilang-bilang dan tiada bagiNya hingga dan tiada baginya ketentuan dan serta ini di zahirkanNya dan di nyatakanNya akan rupa dan hingga. Tetapi tiada Dia berubah daripada adaNya yang tiada berupa dan tiada berhingga itu tetapi ada sekarang ini seperti adaNya yang dahulu jua, dan maẓharNya (مظهر) (Menurut Shaikh Abdul Ṣamad al-Falimbani ialah tempat zahir) itu berlain-lainan dan berbilang-bilang. Dan bahawasanya wujud itu haqiqat sekalian maujud itu dan batinnya. Dan bahawasanya sekalian maujud itu hingga zharrah (ذرة) (Menurut Shaikh Abdul Ṣamad al-Falimbani ialah “satu semut yang kecil daripada Qudrat Allah Ta’ala”) jua pun tiada sunyi daripada wujud itu.

وأن ذلك الوجود ليس بمعنى التحقيق والحصول لأنهما من المعاني المصدرية وليسا بموجودين في الخارج فلا يطلق الوجود بهذا المعنى على الحق الموجود في الخارج تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل عنينا بذلك الوجود الحقيقة المتصفة بهذه الصفات أعنى وجودها بذاتها ووجود سائر الموجودات بها وانتفاء غيرها في الخارج.

Dan bahawasanya wujud itu tiada pada makna tahqiq dan ushul (tetap) dari kerana keduanya itu daripada makna maṣhdariyyah. Tiada maujud keduanya kharij. Maka tiada harus dikatakan wujud itu dengan makna itu pada Haq Ta’ala yang maujud pada kharij. Maha Tinggi Haq Ta’ala daripada kata demikian itu dengan ketinggianNya yang amat besar, tetapi kami kehendak wujud itu haqiqat yang bersifat dengan segala sifat itu. Ertinya ku kehendak wujud itu dengan zatNya dan wujud segala maujud itu dengan sebabNya. Dan tiada wujud lain daripadanya pada kharij.

وأن ذلك الوجود من حيث الكنه لا ينكشف لأحد ولا يدركه العقل ولا الوهم ولا الحواس ولا يتأتي في القياس لأن كلهن محدثات والمحدث لا يدرك بالكنه إلا المحدث تعالى ذاته وصفاته عن الحدوث علوا كبيرا .
Dan bahawasanya wujud itu daripada pihak ketahui tiada nyata pada seseorang jua pun, dan tiada mendapat akal dan *tiada mendapat di waham, dan tiada mendapat di pancaindera (kerana tiada bagiNya had rupa. Dan barangsiapa berkehendak jalan mendapat akan dia nescaya mengusahai akan dia pada jalan yang mustahil. Tetapi tiada mendapat daripada demikian itu melainkan dengan ilmu kasyaf bagi barang yang di sana). Dan tiada masuk ia dalam qiyas dari kerana bahawasanya sekalian itu muḥdith. Maka yang muḥdith itu sekali-kali tiada mendapat kepada kepada yang qadim melainkan sama muḥdith jua. Maha Tinggi zat SWT, dan sifatNya daripada didapat segala yang muḥdith dengan ketinggianNya Yang Maha Besar.

ومن أراد معرفته من هذا الوجه وسعى فيه فقد ضيع وقته وأن لذلك الوجود مراتب كثيرة.

Maka barangsiapa menghendaki mengenal Haq Ta’ala daripada pihak itu dan diusahakannya akan dia, maka disungguhinya di sisi segala waktunya. Dan bahawasanya adalah bagi wujud itu martabat amat banyak.


Martabat 1
فالمرتبة الأولى:
مرتبة اللاتعين وتسمى مرتبة الإطلاق وذات البخت لا بمعنى أن قيد الإطلاق ومفهوم سلب التعين في اللاتعين ثابتان في تلك المرتبة بل بمعنى أن ذلك الوجود في تلك المرتبة منزه عن إضافة النعوت والصفات إليه ومقدس عن كل قيد حتى عن قيد الإطلاق أيضا وهذه المرتبة تسمى بالمرتبة الأحدية وهي كنه الحق سبحانه وتعالى فوقها مرتبة أخرى بل كل المراتب تحتها.

Lā Ta’ayyun (لا تعين) (Tiada nyata ia di dalam martabat dengan sesuatu) namanya. Dinamakan pula Martabatul Iṭhlāq (مرتبة الإطلاق). Dan Zhātul Bukhti (ذات البخت) pun namanya. Tiada pada makna qayyid iṭhlāq dan tiada ta’aiyun (serta maha suci daripada disifatkan dia dengan sesuatu sifat dan maha suci daripada bercerai sifat) itu keduanya pada martabat itu tetapi pada makna bahawasanya wujud itu pada martabat itu suci ia daripada idhafah Allah dan sifatNya. Dan lagi suci ia daripada segala qayyid hingga daripada qayyid iṭlāq pun. Maka martabat ini dinamai akan dia Martabat Aḥadiyyah (مرتبة أحدية). Iaitulah kunhu zat Haq SWT. Dan tiada di atas martabat yang lagi ini, tetapi tiap-tiap martabat itu di bawah martabat ini jua.


Martabat 2
والمرتبة الثانية:
مرتبة التعين الأول وهى عبارة عن علمه تعالى بذاته وصفاته وبجميع الموجودات على وجه الإجمال من غير تمييز بعضها عن بعض وهذه المرتبة تسمى مرتبة الوحدة والحقيقة المحمدية.

Ta’ayyun Awwal (تعين أول) namanya. Iaitu ibarat daripada ilmu Haq Ta’ala akan zatNya dan akan segala sifatNya, dan akan sekalian maujud, dan pada pihak ijmāl >(daripada hal berhimpun) dengan tiada beza setengahnya. Maka martabat ini dinamai akan dia Martabat Waḥdah (مرتبة وحدة). Dan Haqiqat Muhammadiyyah (حقيقة محمدية) pun namanya.

Martabat 3
والمرتبة الثالثة:
مرتبة التعين الثاني وهى عبارة عن علمه تعالى بذاته وصفاته وبجميع الموجودات على طريق التفصيل وامتياز بعضها عن بعض وهذه المرتبة تسمى الواحدية والحقيقة الإنسانية فهذه ثلاث مراتب كلها قديمة أزلية والتقديم والتأخير عقلي لا زماني.

Ta’ayyun Thānī (تعين ثاني) namanya. Iaitu ibarat daripada ilmu Haq Ta’ala akan zatNya, dan akan segala sifatNya, *dan akan segala maujud, dan atas jalan tafṣīl (pada perceraian) dan beza setengahnya atas setengahnya. Maka martabat ini dinamai akan dia Martabat Wāḥidiyyah (مرتبة واحدية). Dan Martabat Insan pun namanya. Martabat yang ketiga ini, ketiga-tiganya adalah qadim. Maka taqdimnya dan ta’khirnya itu pada akal jua, tiada pada masa.

Martabat 4
والمرتبة الرابعة:
مرتبة الأرواح وهي عبارة عن الأشياء الكونية المجردة البسيطة التي ظهرت على ذراتها وعلى أمثالها.
Martabat Alam Arwah (مرتبة عالم أرواح) namanya. Iaitu ibarat daripada segala ashyā’ (أشياء) (sesuatu yang dijadikan oleh Allah SWT) yang tunggal ia, tiada murakkab [bersusun] daripada madah, yang zahir ia pada segala zatnya dan pada segala bagainya.

Martabat 5
والمرتبة الخامسة:
مرتبة عالم المثال وهو عبارة عن الأشياء الكونية المركبة اللطيفة لا تقبل التجزى والتبعيض والخرق والالتئام.

Martabat Alam Mithal (عالم مثال) namanya. Iaitu ibarat daripada segala ashyā’ yang dijadikan murakkab, lagi laṭīf (yang halus), yang tiada menerima suku, dan tiada menerima setengahnya, dan tiada menerima فسق.

Martabat 6
والمرتبة السادسة:
مرتبة عالم الأجسام وهي عبارة عن الأشياء الكونية الكثيفة التي تقبل التجزى والتبعض.

Martabat Alam Ajsām (مرتبة عالم أجسام) namanya. Iaitu ibarat daripada segala ashyā’ yang dijadikan murakkab ia, lagi kasyaf, yang menerima suku, lagi bersetengah.

Martabat 7
والمرتبة السابعة:
المرتبة الجامعة لجميع المراتب المذكورة الجسمانية واالنورانية والوحدة والواحدية وهي التجلي الأخير وهي الإنسان فهذه سبع مراتب الأولى منها مرتبة اللاظهور والستة الباقية منها هي مراتب الظهور الكلية والأخيرة منها أعنى الإنسان إذا عرج وظهرت فيه جميع المراتب المذكورة مع انبساطها على الوجه الأكمل كان في نبينا صلى الله عايه وسلم ولهذه كان خاتم النبيين.

Al-Jāmi’ah (الجامعة) (Martabat Yang Menghimpunkan) namanya, *ialah yang menghimpunkan segala martabat yang tersebut itu, iaitu Alam Ajsām dan Alam Mithal, dan Alam Arwāh, dan martabat Waḥdah, Wāḥidiyyah, maka inilah dinamakan “Tujuh Martabat”. Martabat yang pertama daripada tujuh, iaitu Lā Ẓhuhūr (لا ظهور) namanya. Martabat enam lagi daripada tujuh itu, iaitu Martabat Ẓuhūr (مرتبة ظهور) namanya. Dan akhir daripada martabat yang enam itu ku kehendaki akan dia insan, apabila taraqqilah ia. Dan zahirlah padanya sekalian martabat yang tersebut itu suatu serta inbisāṭnya (إنبساط) (lulus ma’rifatnya) ghairu murakkab. Dinamai akan dia Insan Kamil (إنسان كامل) (Manusia sempurna ma’rifat akan Tuhannya). Dan adalah taraqqi dan takhalluq bi akhlāqillah (تخلق بأخلاق الله) dengan pihak yang terlebih sempurnanya itu pada Nabi kita Muhammad SAW. Kerana inilah jadi kesudahan segala Nabi.Dan bahawasanya segala nama martabat ketuhanan itu sekali-kali tiada menamakan dia akan martabat makhluk. Dan demikian, demikian lagi tiada menamakan nama Nya.

Bahawasanya adalah wujud itu dua kesempurnaan. Pertama : Kamal Zatiyi. Kedua : Kamal Asma'iyi. Adapun Kamal Zatiyi itu, yaitu ibarat daripada zhuhur Haq Taala daripada dirinya,dengan diri Nya, dalam diri Nya, bagi diri Nya dengan tiada iktibar lain dan sekalian. Adapun Ghanaul Muthlaq (kaya semata-mata) lazim pada kamal Zatiyi itu, pada makna nya. Ghanaul Muthlaq itu, yaitu musyahadah *Haq Taala pada diri Nya akan sekalian syu-un dan iktibar Illahiyi (kelakuan ketuhanan akan segala kelakuan makhluk) dan ketiadaan segala hukum Nya, dan segala lawazim Nya, dan segala yang dikehendaki Nya atas wajah yang kaya lagi mujmal (atas jalan sekaliannya yang berhimpun) kerana terbuni (tersembunyi/'masuk' menurut terjemahan Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani)sekalian itu pada bathin zat dan pada wahdah Nya seperti terbuni segala bilang didalam bilangan yang esa. Dan sungguhnya dinamai akan Kamal Zatiyi itu dengan Ghanaul Muthlaq dari kerana bahwasanya adalah Haq Taala pada musyahadah itu kaya daripada zhahirkan 'alam. Pada pihak tafshil tiadalah hajat padaNya menghasilkan musyahadahNya kepada alam barang yang dalamnya dari kerana bahawasanya adalah musyahadah Haq Taala akan segala maujud. Dan hasil bagi Haq Taala tatkala terbuni segala syu-un pada bathin musyahadah ghaib, lagi alam seperti musyahadah akan yang banyak dalam esa. Dan seperti musyahadah akan pohon khurma serta segala cawang nya dan segala yang mengikutkan dia dalam suatu biji.

Adapun Kamal Asma'iyi itu, yaitu ibarat daripada zhuhur Haq Taala pada diriNya, dan musyahadah Nya akan zat Nya pada segala ta'aiyun yang kharij, ku kehendak dengan dia 'alam dan barang yang dalamnya. Maka adalah musyahadah ini musyahadah 'ain,yakni kenyataannya,lagi wujudiyi seperti musyahadahkan mujmal dalam mufshil >(perhimpunan dalam perceraian). Dan seperti musyahadahkan *bilangan esa dalam bilangan yang banyak. Dan seperti musyahadahkan biji khurma dalam pohon khurma dan segala yang mengikut dia. Maka adalah hasil Kamal Asma'iyi ini daripada pihak tahqiq dan zhuhurnya terhenti pada kejadian 'alam dan barang yang dalamnya. Dari kerana bahwasanya maknanya yang dahulu itu tiada hasil melainkan dengan zhuhur 'alam pada pihak tafshil. Dan bahwasanya wujud Allah itu sekali-kali tiada ia hulul pada segala maujud. Dan tiada ia ittihad dengan dia. Dari kerana hulul-ittihadiyah tak dapat tiada kehendak keduanya daripada dua wujud hingga hulul lah sesuatu daripada dua itu daripada yang kedua. Bermula wujud Allah itu esa jua, sekali-kali tiada bagiNya berbilang. Hanyasanya yang berbilang itu segala sifat jua. Sanya pada barang yang dimusyahadahkan zauk (oleh perasa) seperti 'Arif danpendapat mereka itu akan dia. Maka bahawasanya kehambaan, dan rahmat, dan 'azab dan segala pedih sekalian kembalinya kepada segala ta'aiyun (kenyataan wujud Allah Taala, yaitu segala 'alam') jua. Dan bahawasanya wujud itu dengan ia iktibar Martabat Ithlaq suci ia daripada segala sesuatu sekalian. Dan bahwasanya wujud itu muhith (meliputi) sekalian wujud Nya, seperti muhith malzum akan lawazim. Dan seperti muhith maushuf *dengan sifat. Sekali-kali tiada muhith wujud Allah itu seperti muhith zharaf akan mazhruf (bukan meliputi seperti suatu tempat yang didalam nya). Atau tiada muhith wujud Allah itu, seperti Kul dengan juzuknya. Maha Tinggi Haq Allah Taala, daripada misal yang demikian itu, dengan ketinggian yang amat besar. Dan bahawasanya wujud ini wujud seperti wujud itu, bahawa Ia dengan semata-mata ithlaq Nya, zhahir ia pada maujud yang kharijiyah dari pihak adalah wujud itu menyatakan segala maujud itu telah ada sekalian maujud itu dahulu daripada nyatanya pada wujud itu. Kenyataan wujud itu seperti demikian,lagi yang seperti ada bagi wujud itu iktibar sekalian. Dan ithlaqnya zhahir pada sekalian sifat maujud itu dengan pihak adalah sifat yang sempurna itu nyata pada segala sifat maujudat seperti telah ada sifat maujudat itu dahulu daripada nyatanya pada segala sifat yang sempurna itu kenyataan segala sifat yang sempurna. Dan bahwasanya 'alam itu dengan suku-suku nya beberapa 'aradh. Dan yang menjadikan dia itu, yaitu Haq Taala. Dan bahwasanya adalah bagi 'alam itu tiga tempat :
Pertama- Pada Ta'aiyun Awwal dinamai akan dia pada martabat itu Syu-un Zatiyah
Kedua - Pada Ta'aiyun Tsani dinamai akan dia pada martabat A'yan Tsabitah
Ketiga- Pada Kharijah dinamai akan dia pada martabat *itu A'yan Kharijah.

Dan bahwasanya A'yan Tsabitah itu sekali-kali tiada ia mencium bau wujud kharijiyah. Dan hanya sanya yang zhahir itu segala hukumnya, dan segala atsar (bekasnya/kesan) jua. Dan bahwasanya pertama yang dapat pada segala tiap-tiap suatu itu, yaitu wujud Allah dengan senantiasalah didapat akan segala sesuatu seperti umpama cahaya dengan nisbah kepada segala warna dan rupa zhuhur (kerana sangat nyata) Haq Taala. Dan sangat cemerlang, tiada mengetahui pendapat itu melainkan khawash jua.

Dan bahwasanya adalah qurbu (hampir/dekat/damping hamba kepada Allah Taala) itu dua bagi:
Pertama- qurbu nawafil (hampir sunat)
Kedua- qurbu faraidh (hampir fardhu)
Adapun qurbu nawafil itu, yaitu hilang segala sifat basyariyah dan zhuhur lah segala sifat Haq Taala atasnya dengan menghidup dan mematikan dengan izin Allah. Dan mendengar dan melihat dengan sekalian jasadnya, tiada ia mendengar dengan telinga jua dan tiada melihat dengan mata jua. Demikian lagi didengar nya suara dari jauh. Dan dilihatnya akan segala rupa dari jauh. Dari qiyas inilah ku qiyaskan makna segala fana' segala sifat basyariyah pada segala sifat Allah Taala, yaitulah qurbu nawafil.

Adapun qurbu faraidh itu, maka yaitu fana' 'abdin dengan kulliah (hampir fardhu yaitu fana' dengan sekalian,daripada sekalian makhluk hingga fana' ia daripada dirinya dengan sekira-kira tiada kekal didalam hatinya melainkan Allah SWT) daripada ingat akan sekalian maujudat hingga akan dirinya sekalipun dengan sekira-kira *tiadalah makna fana' 'abdin pada Allah Taala yaitu faidah qurbu faraidh. Dan bahwasanya adalah setengah daripada segala yang mengata wihdatul wujud, yaitu barangsiapa mengetahui bahwasanya Haq SWT adalah haqiqat segala maujudat. Dan bathinnya dengan 'ilmil yaqin tetapi tiada dimusyahadahkan nya akan Haq SWT pada makhluk. Dan setengah daripada mereka itu yang musyahadahkan hal qalbinya. Maka martabat ini terutama, dan tera'la daripada martabat yang pertama(dan setengah daripada mereka itu telah sampai kepada syuhud akan yang demikian itu dengan hati dan hal dan terlebih tinggi daripada martabat yang dahulu itu). Dan setengah daripada mereka itu yang memusyahadahkan Haq Taala pada makhluk dan memusyahadahkan makhluk pada Haq Taala dengan sekira-kira tiada ada salah suatu daripada dua itu menegahkan akan yang kedua (dan setengah daripada mereka itu telah sampai kepada syuhud akan Allah Taala didalam kejadian makhluk dan syuhud ia akan makhluk itu,didalamnya perbuatan dengan sekira-kira tiada menegahkan salah suatu daripada keduanya). Maka martabat yang kemudian itu terutama dan tera'la daripada martabat yang dahulu itu. Yaitulah maqam segala Anbiya' dan segala Quthub sebab mengikut mereka itu. Dan sekali-kali tiada diperoleh martabat yang kedua daripada yang ketiga itu pada barangsiapa menyalahi syariat dan thariqat yang istimewa pula pada martabat yang ketiga,yaitu lalulah yang sama tara a'la daripada martabat yang dahulu itu.

وأن جميع الموجودات من حيث الوجود عين (لا يفهم من لفظ العينية هنا المطابقة التي تفهم في معاني عينية الأشياء بعضها البعض) الحق سبحانه وتعالى:
Dan bahawasanya sekalian maujud itu daripada pihak Haq Ta’ala adalah ia kenyataan Haq SWT.

"إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" سورة القمر: 49
Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan).

"وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ" سورة الرعد: 8
dan tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisiNya dengan kadar yang tertentu.

"وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا" سورة الفرقان: 2
Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna.

"وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ" سورة الحجر: 21
dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar.

ومن حيث التعين غير الحق سبحانه وتعالى والغيرية اعتبارية. وأما من حيث الحقيقة فالكل هو الحق سبحانه وتعالى
*Dan daripada ta’ayyun lain daripada Haq SWT, maka sekalian itu pun iktibar jua. Ada pun daripada pihak haqiqat, maka kaya itu, iaitu kenyataan Haq SWT.

"كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ" سورة القصص: 88
Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan Zat Allah.

"كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإكْرَامِ" سورة الرحمن: 26-27
Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. (26) Dan akan kekallah Zat Tuhanmu yang mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan.

ومثاله الحباب والموج والثلج فإن كلهن من حيث الحقيقة ماء ومن حيث التعين غيره
Dan umpamanya seperti buih, ombak dan kendi air. Maka bahawasanya sekalian itu daripada pihak haqiqat kenyataan air jua. Dan daripada pihak ta’ayyun (pada zahir) lain daripada air.

"كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" سورة المطففين: 14
Sebenarnya! (Ayat-ayat Kami itu tidak ada cacatnya) bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran (dosa), dengan sebab (perbuatan kufur dan maksiat) yang mereka kerjakan.

وكذا السراب في الحقيقة هواء ظهر بصورة الماء
Dan demikian lagi, daripada pihak haqiqat kenyataan hawa, dengan sekira-kira haqiqat dan lainnya sekira-kira nyatanya rupa itu. Kerana, iaitu pada haqiqat itu angin pada rupa-rupa zahirnya itu air.

"فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ" سورة النور: 39
lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya (serta membalasnya).

والدلائل الدالة على وحدة الوجود كثيرة. أما من القرآن فقوله عزّ وجلّ:
Syahdan adalah segala dalil yang menunjukkan atas menyatakan akan wihdatul wujud menyatakan akan keesaan wujud Haq Ta’ala itu amat banyak. Maka setengah daripadanya dalil Qur’an:
"وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" سورة البقرة: 115
Dan Allah jualah memilikikan timur dan barat (Masyriq dan Maghrib).

"وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ" سورة النمل: 91
dan Yang Menguasai segala-galanya.

"لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ" سورة البقرة: 284
Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah.

" فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ" سورة البقرة: 115
maka barang kemana kamu hadapkan muka mu, maka disanalah zat Allah.

"وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" سورة ق: 16
Dan Kami terlebih damping kepada insan daripada urat lehernya. urat lehernya. [Dan adalah Aku terhampir kepadanya daripada ruh kamu itu, dan tetapi tiada kamu lihat]

-"Bahwa Allah jua serta kamu, barang dimana ada kamu"

-"Dan Kami terlebih damping kepada insan daripada diri insan,tetapi tiada kamu melihat Dia"

-"Bahwasanya segala mereka itu yang bai'ah dengan dikau itu, ya Muhammad, tiada ia bai'ah dengan dikau,hanya bahwa mereka itu bai'ah dengan Allah. Tangan sifat Allah diatas tangan mereka itu"

"فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۝ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۝ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ" سورة الواقعة: 83-85
Maka alangkah eloknya kalau semasa (roh seseorang dari kamu yang hampir mati) sampai ke kerongkongnya; (83) Sedang kamu pada masa itu (berada di sekelilingnya) menyaksikan keadaannya. (84) Dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.

"إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ" سورة الفتح: 10
Sesungguhnya orang-orang yang memberi pengakuan taat setia kepadamu (wahai Muhammad, untuk berjuang menentang musuh), mereka hanyasanya memberikan pengakuan taat setia kepada Allah; Allah mengawasi keadaan mereka memberikan taat setia itu (untuk membalasnya).

"هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" سورة الحديد: 3
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang Zahir serta Yang Batin dan Dialah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. [yang permulaan, dan yang akhir, dan yang zahir pada orang yang Arif, dan yang batin, ertinya yang tersembunyi bagi orang yang am]

"وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ" سورة الذاريات: 21
Dan adalah tanda *Kami diri kamu, maka tiadalah kamu bicarakan akan dia?(Dan di dalam diri kamu dalil menunjukkan qadim mengapa tiada kamu lihat akan dia)

"وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ" سورة البقرة: 186
Dan ditanyai hambaKu akan dikau, ya Muhammad,daripada Ku, maka bahawasanya Aku terlebih damping.

"وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى" سورة الأنفال: 17
dan tiada jua engkau melontar tatkala engkau melontar,tetapi Allah jualah yang melempar .

"َانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا" سورة النساء: 126
dan adalah Allah meliputi akan segala sesuatu.

وأما من أقواله صلى الله عليه وسلم "أصدق كلمة قالتها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل" قوله صلى الله عليه وسلم "إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه فإن ربه بينه وبين القبلة".
Dan lainnya daripada ayat yang mulia-mulia itu beberapa qaul. Dan ada pun setengah daripada Hadith Nabi SAW yang menunjukkan kepada wihdatil wujud itu, iaitu seperti sabdanya, “Terlebih benar sepatah kata yang dikatakan Arab akan dia, iaitu kata Labid Syair, “Tiadakah kau ketahui tiap-tiap sesuatu yang lain daripada Allah itu sia-sia jua adanya”. Dan tiap-tiap nikmat itu tak dapat tiada lagi hilang juasanya.

Dan lagi sabda Nabi SAW, “Bahawasanya seorang daripada kamu apabila berdiri ia akan sembahyang hanyasanya maka ia munajat kepada Tuhannya. Maka bahawasanya adalah Tuhannya antaranya dan antara qiblat”.

وقوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل "ولا يزال يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها" وقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله تعالى يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني" وروي الترمذي في حديث طويل "والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم" إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة.

وأما أقوال العارفين الدالة على وحدة الوجود فكثيرة لا تتأتي في العد والحصر ولذا لم أذكرها وإن شئت فعليك بمطالعة نسخهم تجد ما قلناه إن شاء الله تعالى.

أيها الطالب إن أردت الوصول إلى الله تعالى فالزم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولاً قولا وفعلا ظاهرا وباطنا أيضا ثم افعل مراقبة وحدة الوجود ثانيا التي هي عين معنى الكلمة الطيبة من غير اشتراط الوضوء وإن وجد فهو أولى ولا تخصيص وقت دون وقت ومن غير ملاحظة النفس دخولاً وخروجا في المراقبة ولا ملاحظة حروف الكلمة الطيبة بل لا تلاحظ إلا المعنى فقط في كل حالة قائما وقاعدا ماشيا ومضطجعا ومتحركا وساكنا شاربا وآكلا.

Dan lagi sabda Nabi SAW dalam Hadith Qudsi, “Senantiasa hambaKu mendampingkan dirinya kepadaKu dengan membawa segala amal sunat hingga Ku kasih akan dia. Maka apabila Ku kasih akan dia, maka adalah Aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia, dan penglihatnya dengan dia, dan tangannya yang menjabat ia dengan dia, dan kaki yang berjalan ia dengan dia”.

*Dan lagi sabda Nabi SAW, “Bahawasanya Allah Ta’ala berfirman. “Sakit Aku, maka mengapa tiada kau kunjung akan Daku. Dan lagi pergi, maka mengapa tiada engkau beri akan Daku”, hingga kesudahannya.

Dan diceritakan oleh Imam Tarmizi dalam Hadith yang lanjut, “Demi nyawa Muhammad pada tangan sifatNya, bahawasanya jikalau kamu ulurkan akan suatu tali ke bumi nescaya sampai ia kepada Allah Ta’ala”. Maka dibaca Nabi SAW:

"هُوَ الأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" سورة الحديد: 3

Ialah Yang pertama dan Ia jua Tuhan yang kemudian, dan Ia yang zahir dan Ia jua yang batin dan Ia Tuhan yang amat mengetahui akan segala sesuatu. (yang permulaan, dan yang akhir, dan yang zahir pada orang yang Arif, dan yang batin, ertinya yang tersembunyi bagi orang yang am)

Adapun qaul segala imam yang ‘Arif Billah mendilalatkan (Menunjukkan) atas keesaan wujud Haq Ta’ala itu amat banyak dengan sekira-kira tiada terbilang dan tiada dapat ditentukan. Dari kerana inilah tiada ku sebutkan. Dan bahawasanya jika kau kehendaki maka hendaklah engkau muṭāla’ahkan, nescaya kau peroleh insya’ Allah Ta’ala.

Hai ṭālib al-Haq, jika kau kehendak wushul (الوصول) (Sampai kepada ma’rifah) kepada Allah Ta’ala, pertama: hendaklah kau kekal mengikut Nabi SAW pada perkataannya dan perbuatannya zahirnya dan batinnya. Kemudian kau kerjakan muraqabah akan Haq Ta’ala. Pada kedua kalinya muraqabah dengan makna kalimah ṭayyibah tiada dengan syarat berair sembahyang. Dan jika ada air sembahyang, maka iaitu terutamanya. Dan tiada ditentukan muraqabah suatu waktu, dan tiada disyaratkan muraqabah itu memelihara nafas pada masuknya dan keluarnya pada muraqabah. Dan tiada syarat memelihara akan segala huruf kalimah ṭayyibah tetapi tiada kamu pelihara, melainkan maknanya jua. Hanya pada tiap-tiap hal, berdiri, atau berjalan, duduk, berbaring, bergerak atau diam, makan atau minum.

وطريق المراقبة أن تنفى إنيتك أولا والإنية عبارة عن أن تكون حقيقتك وباطنك غير الحق سبحانه وتعالى ولا تنفى إلا هذه الإنية وهو معنى "لآ إله" ثم تثبت الحق سبحانه تعالى في باطنك ثانياً وهو عين "إلا الله".

فإن قلت إذا كان الوجود واحداً وغيره ليس بموجود فأي شيء تنفى وأي شيء تثبت؟ قلت: وهم الغيرية والإثنينية نشأ للحق وهذا الوهم باطل.

فعليك أن تنفى هذا الوهم أولاً ثم تثبت الحق سبحانه وتعالى في باطنك ثانياً

"فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝" سورة الشرح: 7-8
Kemudian apabila engkau telah selesai (daripada sesuatu amal soleh), maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha (mengerjakan amal soleh yang lain), ۝ Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon (apa yang engkau gemar dan ingini). ۝

Bermula jalan muraqabah itu bahawa kau akui pada pertamanya niatmu ibarat daripada keadaannya, dan haqiqatmu dan batinmu tiada lain daripada Haq Ta’ala. Dan tiada kau fana’kan melainkan niat itu jua. Dan iaitulah makna لآ إله . Maka kau ithbatkan Haq Ta’ala dalam hatimu. Pada kedua kalinya, dan iaitulah إلا الله . Maka jika kau kata, “Apabila wujud itu esa, dan lainnya tiada maujud, maka apa jua yang kau nafikan, dan apa jua yang kau ithbatkan?” Kataku, “Iaitu sangka sekaliannya, dan sangka itu sia-sia. Maka sayugianya kau nafikan sangka itu pada pertamanya, maka kau ithbatkan Haq SWT pada hatimu pada kedua kalinya.


Khatam
أيها الطالب إذا غلب عليك الحال بفضل الله تعالى فلا تقدر على إثبات إنّيتك الوهمية بل لم يبق فيك إلا إثبات الحق سبحانه وتعالى.
ورزقنا الله وإياكم هذا المقام بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام.

Hai ṭālib al-Haq, apabila ghaliblah hal atasmu dengan anugerah Allah Ta’ala, tiada kuasa engkau menafikan niatmu yang wahamiy itu, bahawasanya tiadalah tinggal padamu hanya mengithbatkan Haq Ta’ala jua. Dianugerahkan Allah Ta’ala kira akan kami dengan berkat kemuliaan Nabi SAW, tammat al-kitāb bi’aunillahi Ta’ala al-Mulki al-Wahhāb,
آمين يا الله
Amin.

Friday, July 2, 2010

SIFAT INSAN

Maknikam
Kejadian Insan adalah dari proses persetubuhan. Saat persetubuhan itu sifat-sifat insan iaitu madi,wadi,mani,manikam juga turut terproses. Dari keempat anasir itu, hanya manikam yang merupakan bakal insan. Allah Taala menjadikan benih manusia daripada satu manikam dalam syurga turuh kepada Hu. Ghaib rupa Allah Taala jadi manikam. Terhijab juga pada nama manikam. Manikam hanya dimiliki oleh lelaki. Istana manikam itu pada otak lelaki. Dalam otak ada lemak,dalam lemak ada minyak,dalam minyak ada Nur,dalam Nur ada Nur Aqli,dalam Nur Aqli itu ada Hijabun Nur,dalam Hijabun Nur ada manikam,dalam manikam ada Sirr,dalam Sirr itu Rahsia (???). Manikam itu jatuh keubun-ubun bapa, kemudian jatuh kejantung bapa, kemudian turun kepada hati nurani berupa cahaya haq, kemudian turun kepada ta'yun thani berupa air. Kemudian jatuh kerahim ibu yakni taraib berupa alif.Apabila jatuh pada rahim seorang perempuan iaitu Taraib barulah dapat dikatakan ia manikam yakni bila kemudian nya jatuh ke alam ruh bergumpal seperti biji, inilah sebab ia bernama manikam. Manikam inilah yang bernama Nur Muhammad atau Roh Idhofi atau syahadah dalam pengertian ilmu.

Itulah Zat yang meliputi semua keadaan yang berada dalam Nukat Ghaib,turun jadi jauhar awal tempat perujudan Alam yang tujuh (rujuk Martabat 7).Darah haid yang berhenti kerana tertutup oleh manikam pada bulan ke 5 akan menjadi tembuni. Tatkala sampai masanya lahir, maka darah haid yang berhenti pada 40 hari sebelum manikam itu bernyawa, itulah akan menjadi darah nifas.

Manikam yang dikandung perempuan:
1 hari 1 malam pujinya Hu
3 hari 3 malam pujinya Allah
7 hari 7 malam pujinya Innallah
40 hari 40 malam pujinya Turobbunnur
4 bulan 4 hari pujinya Subhanallah
6 bulan 6 hari pujinya Alhamdulillah
8 bulan 8 hari pujinya Allahu Akbar
9 bulan 9 hari pujinya Inna ana amanna

"sesungguh nya aku aman (iman)"

Bersambung
(akan dikemaskinikan dari semasa kesemasa)

Thursday, July 1, 2010

MURID

Seseorang yang ingin mati harus minta petunjuk kepada para ahli atau yang sempurna tentang asal muasal. Ajaran makrifat yang disusun oleh para waliyullah yang diajar guru dengan ajaran yang diterima melalui telinga kiri. Iman tauhid dan makrifat yang sampai pada kesempurnaan,apabila masih sedar akan makrifatnya,itu tanda belum sempurna,jadi masih batal pengetahuannya,lantaran masih merasa sedar. Kesempurnaan makrifat pada Allah, terhisap dalam Tuhan selamanya, tidak punya tingkah laku lagi, tidak punya kehendak apa-apa, telah menjadi buta, tuli,bisu dan lenyap perasaan. Gerak dan tingkahlaku nya dari Tuhan. Ajaran ini bukan pada khalimat dan huruf...lebih amat lebih dari itu. Siapa bermain huruf tanpa memakrifatkan hakikat titik,jawapan nya batal dan sia-sia. Siapa yang gagal memakrifati hakikat zat Nya, tapi mengaku belajar makrifat, sesungguh berlaku syirik yang amat besar kerana menyifati Tuhan nya. Faham-faham kanlah!

Menurut ajaran Sunan Ampel:
Syarat-syarat menjadi murid :
-Teliti
-Berani menderita
-Membiasakan diri
-Teguh hati
-Dewasa
-Baik Ingatan
-Terampil
-Tahan diuji

Yang mustahil menjadi murid :
-Gila
-Tuli
-Ayan
-Bisu
-Belum dewasa
-Tua nyanyuk
-Orang sakit yang kurang ingatan

Kewajiban menjadi murid :
-Mengimankan, pantang mendustakan
-Memperlihatkan, pantang menafikan
-Memperhatikan, pantang mengabaikan
-Menerangkan, pantang bertanya
-Memusyawarahkan, pantang bertindak gelabah
-Membentangkan, pantang bertindak gelabah
-Meluluskan, pantang mendiamkan
-Melaksanakan,pantang membatalkan

Dari Syeikh Abdul Rauf Al-Fansuri
Syarat-syarat murid :
-Syarat murid itu bahawa jangan disertainya daripada segala Syeikh itu melainkan yang jatuh baginya dalam hatinya hormat
-Syarat murid itu bahwa baiah ia dengan Syeikh pada yang digemar dan yang di benci
-Bahwa jangan dibencikannya pada Syeikh-nya itu sesuatu daripada yang bergerak pada citanya.
-Bahwa jangan dii'tiradh atasnya pada barang yang ada daripadanya sekali-kali.
-Bahwa jangan ditiliknya pada segala perbuatan Syeikh itu,maka diikutnya akan dia. Melainkan disuruhkannya akan dia oleh Syeikh itu dengan demikian itu.
-Bahwa jangan dilaluinya suruh Syeikhnya itu dan jangan ditakwilkannya atas kalamnya tetapi berhenti ia pada zahir katanya itu,hingga naik ia kepada segala pintu isyarat dan dibukakan baginya tatkala itu.
-Bahwa jangan ia menuntut atas 'illat pekerjaan yang disuruhkannya akan dia oleh Syeikh nya itu,tetapi bersegera ia bagi mengikut dia.
-Bahwa jangan ditanyakan akan Syeikh nya itu pada sesuatu,seperti tanya orang menuntut jawab daripadanya.
-Jangan ia khianat akan Syeikh nya pada sesuatu pekerjaan.
-Bahwa selesai ia daripada segala pekerjaan kerana menghormati Syeikh nya serta dengan menghidup hatinya dengan zikir yang diberi akan dia oleh Syeikh nya.
-Syarat murid itu mengekalkan lapar,dan jaga dan minum,dan mengasingkan diri kemudian daripada taubatnya.Maka jika tiada ia kuasa atas khalwat,maka sesetengah daripada syaratnya bertolan dengan orang yang soleh.
-Syaratnya itu benar ia pada martabatnya akan dia daripada Allah itu dan lagi mengerjakan segala sebab yang membawa kepada segala taat.
-Syarat murid itu keluar daripada khilaf kepada ijma' segala ulama.
-Syarat murid itu bahawa mengikut ia bagi suruh orang yang didahulukan oleh Syeikh nya atasnya,dan jika ada yang didahulukannya itu sedikit ilmu daripadanya sekali pun.
-Syarat murid itu bahawa dii'tiqadkannya bahawa jalannya itu semulia-mulia jalan.
-Syarat murid itu menundukkan kepala dan ketiadaan berpaling.
-Syarat murid itu bahawa dii'tiqadkannya pada Syeikh nya itu bahawa ia atas syariat daripada Tuhannya dan kenyataan daripadaNya.Dan jangan ditimbang segala hal Syeikh nya itu dengan timbangan dirinya.Maka sanya terkadang keluar daripada Syeikh nya itu rupa yang dicela pada zahirnya.Dan iaitu dipuji pada batinnya dan pada hakikatnya. Maka wajiblah mentaslimkan dia.
-Syarat murid itu rajin dan bangkit kepada ibadat dan jangan dibuangkannya dirinya kepada lambat dan segan.
-Syarat murid itu menyempurnakan tiap-tiap yang diisyaratkan akan dia oleh Syeikh itu,sama ada yang demikian itu sukar atasnya atau mudah.
-Syarat murid itu bahawa jangan diberatinya akan seseorang berbuat sesuatu yang kuasa ia atas berbuat dia.

Wednesday, June 30, 2010

GUA KOTA GELANGGI


Dibawah tajuk Tok Gajah?? bertarikh 25 Mei 2010, Thursday telah membuat aku berminat untuk mengetahui misteri Kota Gelanggi di Jerantut,Pahang. Didalam keratan akhbar itu, orang tua yang aku yakin adalah Tok Gajah berkata bahawa pahlawan-pahlawan Melayu berkumpul di Gua Kota Gelanggi.

Didalam Gua Kota Gelanggi ada 7 kota. Hanya 4 kota saja yang dapat dimasuki.
1- Kota Tongkat : Adalah Kota yang mula-mula sekali dilalui yang merupa kan pintu gerbang tersergam dengan hebatnya.

2- Kota Gelap : Kira-kira suku batu dari Kota Tongkat. Didalam Kota ini terdapat suatu jurang yang dalam dan gelap dimana dasarnya ada sebuah sungai.

3- Kota Angin : Terdapat beberapa lembaga manusia daripada batu yang sedang bersanding. Kini lubang yang menuju ke tempat lembaga tersebut telah tertutup oleh proses alam dan lembaga itu tidak lagi dapat dilihat. Dikota ini dipercayai sebagai tempat puteri-puteri bunian bermain-main. Menerusi Kota Angin ini, boleh mendaki ke puncak nya. Disitu terdapat sepohon mempelam yang bercabang dua. Jika pohon mempelam itu berbuah, buahnya dari tiap-tiap cabang itu dikatakan mempunyai rasa yang berlainan.

4- Kota Balai : Dikatakan tempat orang Bunian mengadakan upacara-upacara ,jamuan dan sebagainya. Satu lembaga dari batu yang menyerupai seekor penyu yang besar didalamnya. Didalam salah satu lorong di Kota Balai itu akan bertemu satu kesan tapak kaki yang panjang nya lebih dari satu hasta. Beberapa buah batu besar yang bergemerlapan dan bersinar-sinar seperti ditaburi dengan intan boleh dijumpai.
Gua Balai menurut cerita,dijadikan tempat bertapa serta tempat berkumpul Mat Kilau dan rakan-rakan seperjuangannya.

5-Kota Papan
6-Kota Jin
7-Kota Kepayang

Gua Sanding

Selain dari 7 Kota itu, ada lagi Kota-kota lain :
Kota Tinggi mempunyai sebuah gua besar yang umpama sebuah dewan dimana terdapat sangat banyak kelawar bergayutan. Disini terdapat seekor ular putih kira-kira 5 kaki panjang nya. Ganjilnya ular putih itu mempunyai kulit yang berwarna hitam dan ditengah badannya sampai ke bahagian ekornya.Kota Rehok adalah Kota yang tidak diketahui orang.

DiKota Gelanggi dikatakan terdapat tempat-tempat yang bernama Pasir Nilai dan Padang Berembun iaitu tempat tinggal orang Bunian. Nama Sang Kelembai juga dikaitkan dengan misteri Kota ini.Terdapat dakwaan lisan daripada penduduk setempat bahawa gua ini boleh dihubungkan dengan negeri-negeri pantai Timur iaitu Trengganu,Kelantan dan Siam. Dakwaan itu berpunca perihal dengan Mat Kilau yang berjaya lari ke Siam tanpa diketahui oleh orang ramai.

Sebenarnya Kota Gelanggi sangat susah hendak ditemui. Orang-orang tertentu dan orang yang tersesat saja yang bertemu.

Bersambung
(akan dikemaskinikan dari semasa kesemasa)

Tuesday, June 29, 2010

DUITOLOGI

Ideologi yang diminati ramai masa kini
Oleh puak kanan dan puak kiri
Boleh dinamakan Duitologi
Yakni bukan lagi Demokrasi

Fahaman sosialisme kini sudah basi
Begitu juga kesatuan sekerja dan koperasi
Kerana budak-budak pejabat dan kerani
Para pegawai serta menteri pun duit cari

Para sasterawan mencetak, menjual antologi
Yang mengandungi puisi-puisi yang dah basi
Ada yang rugi dan tak dapat royalti
Tapi mereka megah kerana dipuji-puji

Kerana tak naik gaji mereka pun mencuri
Ada yang mengedar dadah benda yang keji
Dan ada pula yang cuba main judi
Nak dapat duit setinggi berdiri

Tiap-tiap hari kita dengar darihal duit
Di Bayan Lepas terjumpa duit satu kampit
Di Johor Bharu hilang RM500,000 duit exibit
Di Puduraya RM200,000 hilang sebab terhimpit

Dalam Tabung Haji ramai yang cari duit
Sehelai sejadah dijual 48 ringgit
Orang-orang parti politik ramai terbabit
Duitologi kini menjadi sejenis penyakit

Apabila dapat duit banyak-banyak
Mulalah mereka itu mendongak berlagak
Mulalah membeli benda-benda tak mustahak
Dan kenallah mereka itu jenis-jenis arak

Maka merintihlah golongan tak berada
Atau yang digelar rakyat jelata
Anak-anak ayamku ada tiga
Mati seekor tinggal dua
Bila UMNO dan PAS berlaga
Malaysia akan jadi huru-hara

Anak ayamku hanya tinggal dua
Mati seekor lagi, tinggal lah satu
Negara Malaysia tentu huru hara
Bila rakyat nya tidak bersatu

Anak ayamku hanya tinggal satu
Itu pun mati disambar gagak
Bila rakyat Malaysia tidak bersatu
Musuh-musuh nya pun tergelak-gelak

Orang-orang kaya akan lari ke London
Disana sudah ada berbagai kemudahan
Ada istana-istana dan rumah-rumah sewaan
Lengkap dengan dayang-dayang suruhan

Hal-hal agama jangan lah dibuat mainan
Peristiwa-peristiwa purba jadikan tauladan
Bila berkelahi ayam-ayam satu reban
Ular sawa,biawak dan musang kekenyangan

Berdebatlah! kata hang yang berTuah
Baguslah,kata hang-hang yang berJebat
Maka bersoraklah pengedar dan penagih dadah
Astaghfirullah,la-ilaha-illallah,kata......


Duitologi
Pak Sako 'Pak Pandir Moden'
Utusan Malaysia
1-11-1984

Kita semacam terlupa perjuangan orang-orang seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmy, Ishak Haji Muhammad (Pak Sako), Ahmad Boestamam dan lain-lain yang sezaman yang amat jarang dipaparkan dan diceritakan kepada generasi muda. Saya jamin pasti ada generasi muda yang tidak pernah mendengar nama dan siapakah mereka dan apa sumbangan mereka dalam menuntut kemerdekaan negara . Janganlah sampai tiada siapa yang boleh menceritakan perjuangan mereka, baru kita sibuk dan terhegeh-hegeh hendak mencatatkan sejarah kemerdekaan negara ,seperti pepatah, ‘sudah terhantuk baru nak terngadah’. Takut nanti, bila ditanya oleh bangsa lain, bila sejarah Malaysia ini bermula? Jawab anak atau cucu kita pada mereka, ia bermula pada 31 Ogos 1957.

Sunday, June 27, 2010

AYAT DAN MENTERA

AYAT KAF 40:
Bacakan bismillahirahmanirahim 1x
Kalimat Syahadat 1x, Al fatehah 1x, Selawat 1x

Amalkan 40hari moga sebati dalam diri.Untuk kekuatan dan ketahanan tubuh. Lebih baik mengetahui apakah hakikat Kaf itu?
Dikatakan menjadi amalan AlHabib Syarif Muhamad AlQadri seorang wali dan Sultan Kesultanan Pontianak.

RAHSIA KAF 40:
Hizbul Kaf atau Hizib Kaf Empat Puluh ini adalah antara amalan rahsia orang-orang tua kita dahulu. Ianya ibarat berlian segunung, sangat berharga dan menjadi buruan penuntut ilmu hikmah pada zaman sekarang, kerana bukan senang untuk mencari dan menemukan orang yang memiliki hizib ini. Jikalau dapat bertemu pun, belum tentu dia akan diajar dan diijazahkan. Hal ini kerana sudah menjadi resam orang-orang tua melayu, “meletakkan sesuatu yang berharga, biarlah kena pada tempatnya”, kerana takut ilmu itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Lebih-lebih lagi pada zaman yang serba moden dan canggih ini, ramai manusia yang dengan terlalu mudah membuat penilaian dan melabelkan ilmu hikmat dengan ilmu sesat, ilmu hitam, sihir, syirik dan pelbagai lagi tuduhan dan tohmahan yang tidak bertanggungjawab. Walhal dia sendiri tidak tahu dan tidak menyelidiki apakah hakikat ilmu yang dilabelkan dengan sesat itu. Maka jadilah orang yang tidak belajar dan mengetahui hal ilmu kerohanian dan hikmat, membuat penilaian yang bukan-bukan berbanding dengan orang yang belajar dan mengetahuinya.

Kaf empat puluh ini ada mempunyai empat puluh khasiat dan kegunaan. Bahkan khasiatnya dikatakan lebih dari itu. Hizib ini mempunyai beberapa riwayat yang sedikit berbeza, tetapi jumlah huruf kafnya tetap cukup empat puluh. Bahkan ada yang sampai lima puluh kafnya. Sebelum mengamalkannya adalah lebih baik kita mengambil ijazah dahulu daripada ahlinya.

Kata orang-orang tua Kelantan, Hizib yang berbahasa Suryani ini adalah ilmu Rijalul Ghaib. Hizib ini 80% hampir sama dengan hizib Nabi Nuh. Kalimat-kalimatnya mirip seperti sebuah syair kuno yang amat sukar untuk diterjemah dan difahami. Namun begitu, supaya mujarab dan cepat mustajabnya, hendaklah diamalkan setiap hari berturut-turut sehingga sampai empat puluh hari, atau yang sebaiknya diistiqamahkan sepanjang hayat. Insya-Allah kita sendiri akan dapat merasakan satu kelainan dan dapat merasakan kekuatan energinya (aura).


MEMAKBUL KAN HAJAT
Bismillah
Aku hidup Aku Alif hidup
Nurul Ala Nurin Nupatumpa dijiwa dan raga
A.I.U.A.I.AH (Niat????)
Bisa bisa bisa menjadi lidah jadi berbisa kerana Allah Taala

Yakin bersama Allah dan izin Nya:
caranya :
1. Puasa 3 hari
2. selama puasa bacalah doa diatas semampunya disertai keinginan kita
3. pada hari ke tiga tepat pada saat matahari terbit bacalah doa tersebut sambil visualisasikan dalam pikiran kita, ” bersama terbitnya matahari maka ilmu ini akan hidup didalam hati sanubari kita) .

WIRID AL-WAQIAH : WIRID KEKAYAAN
Surah ke -56 di Al-Quran ini terletak pada juz ke 27 dan terdiri dari 96 ayat. Dinamakan Al-Waqi’ah karena diambil dari kata Al-Waqi’ah yang terdapat pada ayat pertama surat ini, yang artinya kiamat. Surah Al-Waqi’ah ini menerangkan tentang hari kiamat, balasan yang diterima oleh orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Diterangkan pula penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan api, sebagai bukti kekuasaan Allah dan adanya hari berbangkit.

Muhammad Rasulullah SAW bersabda: (1). “Siapa membaca surat Al-Waqi’ah setiap hari, ia tidak akan ditimpa kefakiran.” (2) “Siapa membaca surat Al-Waqi’ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa kesusahan atau kemiskinan selama-lamanya. (Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas’ud r.a.), (3). “Ajarkanlah surat Al-Waqi’ah kepada isteri-isterimu. Karena sesungguhnya ia adalah surah Kekayaan.” (Hadis riwayat Ibnu Ady), (4). “Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi’ah setiap malam maka dia tidak akan tertimpa kefakiran dan kemiskinan selamanya. Surat Al-Waqi’ah adalah surah kekayaan, maka bacalah ia dan ajarkan kepada anak-anakmu semua.”

MANFAAT WIRID AL WAQI’AH:
1. Barangsiapa membaca surat Al-Waqi’ah pada setiap hari dan malam sebanyak 40 kali, selama 40 hari pula, maka Allah rezekinya mengalir terus dari berbagai penjuru.

2. Berpuasa selama seminggu dimulai pada hari Jumaat. Setiap selesai sholat fardhu bacalah Surat Al-Waqi’ah ini sebanyak 25 kali hingga sampai malam Jumaat berikutnya. Pada malam Jumaat berikutnya, selepas sholat Maghrib bacalah surah ini sebanyak 25 kali, selepas sholat Isya’ bacalah surah ini 125 kali diikuti dengan sholawat Nabi 1000 kali. Setelah selesai amalan, hendaklah memperbanyakkan sedekah. Kemudian jadikan surah ini amalan rutin pada waktu pagi dan petang. Insya’Allah rezeki akan mengalir seperti air bah.

3. Berpuasa selama 7 hari, di mulai pada hari Jumat berakhir pada hari Kamis. Puasanya “tidak memakan sesuatu yang bernyawa / tidak makan ikan, daging, segala heiwan, hanya makan sayur-sayuran saja. Dalam 7 hari itu, sesudah solat fardhu, membaca surat Al-Waqi’ah sebanyak 25 kali. Apabila bacaan tersebut di mulai setelah sholat fardhu Subuh pada hari Jumaat pertama, maka diakhirilah pembacaan Al-Waqi’ah itu pada setelah fardhu Isya’ pada Jumaat berikutnya. Pada malam Jumat terakhir ini hendaklah membaca surah Al-Waqi’ah sebanyak 125 kali kemudian shlawat 1000 kali. Insya’Allah tidak akan mengalami kemiskinan seumur hidup.

4. Bila orang membiasakan membaca surat ini setiap malam satu kali, maka dia dijauhkan dari kemiskinan. Bila di baca 14 kali setiap selesai solat Asar, maka akan memperoleh kekayaan yang berlimpah ruah. Jika di baca surah ini sebanyak 41 kali segala hajat yang berkaitan dengan rezeki akan terkabul.

5. Surat ini jika dibaca di sisi orang yang sedang sekaratul maut, insyaAllah akan mempermudah roh keluar dari jasadnya. Jika dibaca di sisi orang sakit, diringankan sakitnya. Jika di tulis, kemudian dipakaikan kepada orang yang hendak bersalin, InsyaAllah segera melahirkan dengan mudah.

6. Jika membaca surat ini sebanyak 3 kali selepas solat subuh dan 3 kali selepas sholat Isya’. Insya Allah dalam waktu setahun ia akan di jadikan seorang hartawan yang dermawan.

ASMA SURYANI
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.
WAMANGKANA WAINNAHU …. KAUSI
WAMA KANA ROSULIHI…. TINTUSI

Pagar atau pendinding rumah.Kaedah berikut dilakukan untuk mendinding rumah dan kawasannya juga tempat-tempat lain.

Untuk memagar rumah, mulakan dari bahagian kanan rumah. Mula-mula pacakkan teras kayu asam jawa disatu penjuru rumah (sebelah kanan) dan ketuk dengan pemukul besi hingga tenggelam paras bumi. Pijak tunggu tadi sambil mengadap ke penjuru lain yang di tuju dan baca:

  • Ini tembok Nabi Sulaiman
  • Dalamnya laut luarnya kota
  • Kalau kamu pecah kota ini
  • Kamu akan berenang dalam laut.

Tiup menghala penjuru yang hendak dituju. Baca bimillah, al-Fathihah dan surah Yasin dari awal hingga ayat ke 9.


yasin1to9.jpg
Kemudian berjalan menuju ke arah penjuru lagi satu dengan membaca ayat ini berulang-ulang. Sambil membaca, Air Yasin di renjiskan disepanjang jalan ke penjuru yang dituju. Apabila tiba dipenjuru yang dituju, paku satu lagi tersa kayu asam jawa seperti yang dilakukan sebelum ini. Kemudian berdiri diatasnya sambil memandang penjuru yang berikutnya. Buat seperti tadi ke penjuru ketiga, kemudian seterusnya kembali ke penjuru yang mula-mula tadi.

Setelah menanam kesemua empat teras batang kayu asam jawa yang disediakan, pijaklah teras kayu asam jawa yang pertama tadi kemudian buat lingkungan di bahagian atas seluruh kawasan yang dipagar tadi, dengan isyarat tangan. Untuk tujuan ini, Air Yasin atau garam boleh digunakan untuk melinkungi bahagian atas rumah tadi.

Sekiranya terdapat penceroboh yang berniat buruk memasukki kawasan yang telah dipagar ini, nescaya ia akan rasakan bagai berada di tengah-tengah lautan yang luas, terkapai-kapai berenang unutk menyelamatkan dari lemas.

Begitu lah kebesaran Allah. ALLAHUAKHBAR.


ILMU TONGKAT MUSA:
Doa Karomahnya:
Bismillahirrahmannirrahim.
Allahuma sholli wassalim’alaa sayyidinaa
Muhammad wa’alaa aalihii washobbihii wasallim.
Bikhofiyyi luthfillaah,
Bi lathiifi shun’illaah,
Bijamiili sitrillah,
Bibadii’I afwillaah,
Bisarii’I karomilaah.
Bi ighoosati juudillah,
Bi alfi alfi alfi laa hawla walaa quwata illaa billah.
Dakholtu fii kanafiilaah watamassaktu bikitaabillaah
Watasyaffa’tu birosuulillaahi shollalloohu’ alaihi wa
Aalihii wasallam bilaahawla walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adhiim.
Biyaahin yaahin ahiilin ahiilin ahyaasin ahyaasin.

Caranya:
- Baca Dua kalimat Syahadat, Shalawat dan Surat Al-Fatihah, ilmu inipun menggunakan kekuatan Doa Karomah yang harus diamalkan. Baca amalannya semampu dan seiklasnya.
- Bulat kan hati dan keinginan.

PENDERAS/CEPAT
Bismillah hilul Ula
Wakod Kho Hamala Zulma
Tho..,Sin..

Dibaca sebelum mula bersilat
Pada 13,14 dan 15 hb Melayu

DOA LAKSAMANA (CINTA GERAK)
Hei makhluk yang sejati
Meliputikan aku sekelian dijadikan Allah
Tundukkan kepada aku
Kasih sayang kepada ku
Jika gerak hati,hati engkau lurus
Jika gerak mata,mata engkau buta
Jika gerak tangan,tangan engkau patah
Hei gerak aku tau asal mu gerak
Mula mu menjadi pada Di Wadi Mani Manikam
Kasih sayang lah mu pada ku
Dengan berkat kata La Ilaha Illa Allah Muhammadur Rasullullah
Hilang lah lenyaplah aku dalam cahaya An-Nahaz
Yang meliputi segala zat dimana sifat
Segala sifat dimana zat
Zat Allah sifat Allah
Nasrominallah Wafathom Korib
Wabashiril mukminin
Iza-A-Khozam

AYAT GAYUNGAN 9
Ba Ama
Ba Sama
Ba Kama
Ba Wama
Ma Kama
Da Lama
Kahara
Zahara
Naghora

Ada juga membawa dengan kaedah lain :


BISA TANGAN
Kullunafsin Za Ikatulmaut
Saki pis Raja Nanu
Sertas Baginda Ali
Putuslah hati pengarang jantung
Aku tikam serta Allah
HuAllah
Hei Malikul Maut
Ambillah Roh Si Anu
Tak ajal mati
Ajal mati
Hu Haq

ILMU PEMIKAT/PENGASIH
Ilmu Pengasih adalah suatu ilmu untuk menakluk atau menudukkan hatinya seseorang. Dengan ilmu ini insya Allah wanita yang susah,sombong, egois dan keras hati boleh ditakluki. Dengan ilmu ini wanita yang susah akan ditakluki dengan mudah .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ Ö يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ آَمَنُوْا لاَتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اَذَوْا مُوْسَى فَبَرَّاَهُ اللهُ مِمَّا قاَلُوْا، وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيْهاً Ö وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّىْ Ö يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ Ö وَالْكاَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ Ö اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْناَهُ وَجَعَلْناَلَهُ نُوْرًا يَمْشِىْ بِهِ فِى النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِى الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، كَذَالِكَ زُيِّنَ Ö فَلَمَّا رَاَيْنَاهُ اَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ، وَقُلْنَ حَاشَ ِللهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اِنْ هَذَا اِلاَّ مَلَكٌ كَرِيْمٌ Ö وَقُلِ الْحَمْدُ ِللهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA ‘INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINNII. YUHIBBUUNAHUM KAHUBBILLAAH. WAKAA DHIMIINAL GHOEDHO WAL ‘AFIINA ‘ANINNAASI. WALLAAHU YUHIBBUL MUHSINIINA. AWAMAN KAANA MAITAAN FA AHYAINAAHU WA JA’ALNAA LAHUU NUURON YAMSYII BIHII FINNAASI KAMAN MATSALUHUU FIDH-DHULUMAATI LAISA BIKHOORIJIN MINHAA. KADZAALIKA ZUYYINA. FALAMMAA ROAINAHUU AKBAR NAHUU WAQOTH-THO’NA AIDIYAHUNNA. WAQULNA HAASYAA LILLAAHI MAA HAADZAA BASYARON. INHADZAA ILLAA MALAKUN KARIIMUN. WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZ-DZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRON.

Ertinya : Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ( QS : Al Fatihah : 1 ) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang mengikuti Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah ( QS : Al Ahzab : 69 ). Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripada Ku ( QS : Thaahaa : 39 ). Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah ( QS : Al Baqarah : 165 ). Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan ( QS : Ali ‘Imron : 134 ). Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan ditengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan ( QS : Al An’aam : 122 ). Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya, dan mereka melukai jari tangannya. Dan berkata : “ Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang Mulia “ ( QS : Yusuf : 31 ). Dan katakanlah : “ Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaga-Nya dan kehinaan dan agungkanlah Dia dengan penjagaan yang sebesar-besarnya ( QS : Al Israa’ : 111 ).

Caranya : selama 41 hari setelah selesai solat lima waktu amalan Ilmu Pengasih dibaca sebanyak 7 x. Dan pada malam harinya amalan Ilmu Pengasih ini dibaca sebanyak 11 x, tapi sebelum dibaca amalannya, bacalah terlebih dahulu :
- Istigfar sebanyak 7 x.
- Surat An Naas sebanyak 7 x.
- Shahadah sebanyak 7 x.
- Sholawat Nabi sebanyak 7 x.
لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم
- Laa haula walaa quwwata illaabillaaahil ‘aliyyil adziim sebanyak 7 x.

Kalau sudah mencapai 41 hari, kalau mau dicuba atau mempergunakan amalan Ilmu Pengasih ini, caranya baca dahulu amalan Ilmu Pengasih sebanyak 3 x, kemudian sebutkan nama gadis yang dituju serta minta pada Allah agar ditundukkan. Awas!!! kalau sudah tertunduk,mesti kawin!

ANAK YANG TAAT DAN JUJUR :
Doanya seperti berikut:

ALLAHUMMAJ’ALNI MAHBUUBAN FII QULUUUBIL MU’MINIINA WAL MU’MINAATI WAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAATI. FABASYSYIRNII WABALLIGHNI WABILGHAINA ILAA MI-ATIN WA’ISYRIINA SANATAN. FALLAAHU KHAYRUN HAAFIZHAA WAHUWA ARHAMUR-RAAHIMIIN.

(Ya Allah jadikan aku orang yang dicintai di hati orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Maka berilah aku kebahagiaan dan berilah aku kekayaan hingga usia seratus dua puluh tahun. Allah adalah yang terbaik sebagai Pemelihara dan Dia adalah yang paling mengasihi dari para pengasih). Tiupkan ke telapak tangan kita.Selanjutnya,saat anak tertidur,usapkan tangan kanan kita ke dahinya.

ANAK RAJIN DAN PANDAI BELAJAR
Amalan agar anak cergas dan rajin belajar seperti berikut:

Puasa tiga hari mulai Selasa, Rabu, Khamis. Pada hari terakhir malam harinya, Khamis malam tidak tidur hingga pagi dan tidak boleh berbuka sampai matahari terbit. Makanan berbuka hanya air putih dan nasi putih tanpa lauk. Selama puasa selesai solat wajib baca doa di bawah ini 3 x dan waktu tengah malam 27 x. Doanya sebagai berikut:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM, ALLAHUMMAFTAH ALAYYA FUTUUHAL AARIFFIN BIHIKMATIKA, WANSYUR ALAYLA RAHMATAKA YA DZAL JALAALI WAL IKRAM.

Sehabis puasa, baca doa ini setiap selesai melakukan solat wajib semampunya. Selain itu, hendaknya ditanamkan kata semangat dan motivasi positif sebelum tidur, saat otak si anak memasuki GELOMBANG ALPHA. Misalnya dikisahkan cerita dongeng yang mendidik, diberi penjelasan kalau dirinya (diri anak kita tsb) sebenarnya anak pintar, cergas, rajin etc hingga anak tertidur.Penanaman kata semangat dan motivasi ini dilakukan setiap masa, KETIKA AKAN TIDUR KETIKA ANAK MENGANTUK HINGGA SAMPAI DIA TERTIDUR. Insya Allah, anak kita akan menjadi anak yang cergas dan berguna untuk sesama manusia, bangsa,negara dan alam semesta.

MEMOHON ZURIAT
Nabi Zakaria as adalah salah satu nabi. Beliau menyerukan tauhid, penyembahan Allah swt, kesucian dan kebenaran sepanjang umur dan memberikan hidayat kepada umat ke jalan yang lurus. Ketika sampai pada usia lanjut, beliau berpikir akan segera dijemput oleh kematian maka beliau tenggelam dalam kesedihan.

Alasan kedukaan dan kesedihan nabi Zakaria as adalah karena beliau tidak memiliki putera dan di antara orang-orang terdekat beliau tidak terdapat seseorang yang akan melanjutkan jalannya. Oleh karena itulah beliau as sangat bersedih karena obor hidayat yang sejak dahulu menyala di dalam keluarganya dan turun menurun dari ayah-ayahnya akan padam.

Usia lanjut dan kemandulan sang isteri tidak menghalanginya berputus asa dari rahmat dan kasih Ilahi. Beliau as menyatakan permohonan dan harapannya ini kepada Allah swt dalam berbagai kesempatan yang disebutkan di dalam al-Qur’an sebanyak tiga kali:

a) Hannah, isteri Imran ketika hamil bernadzar bila melahirkan anak akan dikhidmatkan untuk Baitul Maqdis. Ketika lahir seorang anak perempuan ia berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan –meskipun aku berharap ia adalah laki-laki-. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk”.

Allah swt pun menerima nazarnya. Nabi Zakaria as yang adalah suami bibi Maryam dan pembesar Baitul Maqdis memegang hak pengasuhan Maryam dan membesarkannya. Beliau as membangunkan sebuah mihrab untuknya di dalam masjid sehingga Maryam dapat beribadah di dalamnya. Nabi Zakaria as setiap kali masuk mihrab untuk mengunjungi Maryam menyaksikan di sisi Maryam terdapat makanan segar dan buah-buahan yang bukan musimnya, beliau as bertanya kepada Maryam: “Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?

Maryam menjawab: “Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab”.

Ketika itulah, ibadah, spiritual dan kesempurnaan-kesempurnaan Maryam menggoncang nabi Zakaria as dan beliau berkata dalam diri: “Alangkah indahnya bila aku memiliki keturunan seperti ini”. Dan tanpa menunggu lebih lama beliau as mengangkat tangan berdoa dan berkata:

“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.[1]

Kemudian ketika beliau as sedang shalat di Mihrab, malaikat Ilahi memberikan berita gembira kepadanya bahwa Allah swt akan menganugerahkan kepadamu seorang putera bernama Yahya yang akan menjadi besar, suci dan nabi.

Dengan tidak percaya Nabi Zakaria as berkata: “Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?!”

Dijawab: “Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya”.

b) Disebutkan di dalam permulaan surat Maryam: Ingatlah rahmat Allah swt kepada nabi Zakaria as, tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara perlahan dan mengatakan:

Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridai”.[2]

Terdengar seruan dari sisi Tuhan: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan namanya”.

Nabi Zakaria as menjawab: “Ya Tuhanku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul?”

Dijawab: “Demikianlah, hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (di waktu itu) belum ada sama sekali”.

Allah swt menganugerahkan nabi Yahya kepada nabi Zakaria dengan membawa kitab dan hikmah.

c) Pada surat al-Anbiya’ [21], dalam rangka menyebutkan kisah para nabi as dan menyinggung kehidupan dan penghambaan mereka, ketika sampai pada nabi Zakaria as Allah swt berfirman: “Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya:

“Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik”.[3]

Maka Allah swt berfirman: “Maka Kami mengabulkan doanya, dan Kami anugerahkan kepadanya Yahya dan Kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Kami”.
Beberapa Riwayat

Almarhum Kulaini mengisahkan dari Harits Nashri bahwa ia berkata: Aku mengatakan kepada Imam Shadiq as: Keluargaku seluruhnya telah tiada dan aku pun tidak memiliki putera. (Maksudnya ajarkanlah kepadaku suatu doa sehingga dengan berkahnya aku memperoleh keturunan).
Imam Shadiq as berkata: Ucapkanlah dalam sujudmu:
“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”[4] “Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik”.

Rujukan :
[1] QS. Ali ‘Imran [3]: 38.
[2] QS. Maryam [19]: 4 – 6.
[3] QS. Al-Anbiya’ [21]: 89.
[4] QS. Ali ‘Imran [3]: 38.

MELUNAS HUTANG
Untuk segera melunasi hutang yang bertambah, biasakan sesudah sholat Isya membaca:
Surat Al fatihan 300 X dilanjutkan dengan membaca LAA HAWLA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ALIYYIL AZHIIM (41 x).

Dengan izin Allah SWT, rezeki akan datang dan hutang akan dilunasi

MINYAK PENGASIH SERI YUSUF
Cara membuat minyak pengasih ini ialah seperti berikut :
1)- sediakan minyak wangi sebotol/ minyak kelapa pun boleh
2)- satu jarum jahit
3)- benang warna merah( warna merah merupakan warna kasih sayang)
4)- lilit jarum jahit tadi dengan benang merah sehingga hampir seluruh jarum jahit tadi di lilit dengan benang merah.
5)-masukkan jarum yg sudah dililit dengan benang tadi ke dalam minyak wangi
6)- kemudian baca pada bahan tadi bismillahirrahmanirrahim 84 kali, selawat 84 kali, ayat empat surah yusuf ( idz qoola yusuf…seperti dibawah) 84 kali, ya wadud 5000 kali
Cara penggunaannya cukup di calit sedikit di antara dua alis mata.. lakukan setiap hari. Lebih afdal kalau setiap hari di baca Bismillahirrahmanirrahim 84 kali sebelum memakainya.

Jangan sesekali menjual minyak pengasih ini, tp mintalah sekadar ikhlas sahaja dari org yg meminta pertolongan dari kita. Pernikahan adalah jalan menjauhi zina. Pernikahan adalah niat dan matlamat nya.

MENTERA PENGASIH MELAYU
Mata mu mata ku
Mata putih mata hitam
Aku nak menikah dengan mata mu
Awal tatkala akhir

(Dibaca sambil mata ditenung)

MENGAMBIL SEMANGAT
Hei Si Anu aku nak mengambil makanan dari kandungan ibu mu
Bis-Is-Mu nama mu

Mesti dipulangkan kembali semangat :
Aku pulangkan balik kandungan ibu mu
Bi-His-Mu nama mu

PENGGERUN
Allah hu
Mu-abillah hu
Nazirullah hu
Shahidi Ya Shahidallah hu
Innahu La IlaHailla Huwa


MERAWAT MATI PUCUK


Tulis rajah diatas dipiring putih dengan dakwat merah, kemudian air nya diminum setiap hari selama 7 hari berturut.

KUAT PENYAWA
Pa-iza batostum, batostum Jabbar
(Kepal kan nasi tak berkuah- 3 kepal)

Ya Qohhar Lailahaillallahuwal hidul Qohhar
(waktu menyuap nasi)

Ya Malikul Jabbar (2X)
(Urut tarik dengan jari telunjuk daripada dubur ke pangkal kerandut. Selepas itu hendak lah di gheheng (bahasa trengganu/kelantan) 3X)

Ya Qohhar Lailahaillallahuwal hidul Qohhar
Baca khalimah berbunyi
TAK Ya Qohhar Ya Jabbar
(jari telunjuk digerakkan kelidah)

Setelah hujung jari telunjuk basah, alihkan jari ini ke bahagian kepala zakar dengan bacaan TIK, TAK MATI LIDAH AKU, TAK MATI ZAKAR AKU.


Bersambung
(akan dikemaskinikan)

RATIB AL-AYDRUS

AL IMAM HABIB ABDULLAH ALAYDRUS BIN ABUBAKAR ASSAKRAN BIN ABD RAHMAN ASSAGGAF( SHOHIBUL RAATIB ALAYDRUS)

Beliau adalah penyusun Raatib al-Aydrus yang sering dibaca dibeberapa majlis ta’lim, marga beliau bergelar Alaydrus yang artinya ketua orang-orang tasauf, lahir di tarim pada tanggal 10 zulhijah tahun 811H ayah beliau bernama habib Abu Bakar as-Syakran ibunya bernama Mariam dari seorang zuhud bernama Syekh Ahmad bin Muhamad Barusyaid.

Imam Habib Abdulloh al-Aydrus Akbar seorang wali qutub( imamnya para wali) dan seorang ahli sufi .Sejak kecil beliau gemar sekali membaca karya-karya ulama termasyhur seperti kitab Ihya Ulumudin karangan Imam Gozhali hingga beliau hampir menghafal karena seringnya membacanya. Namun beliau selalu tawadhu’ beliau selalu duduk diatas tanah dan senantiasa sujud ditanah sebagai rasa bahwa diri nya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT, kerap kali beliau mengangkat sendiri barang-barang keperluannya dan tidak memperkenankan orang lain untuk membantu membawanya. Beliau selalu berjalan ketempat-tempat yang jauh untuk ta’lim kepada seorang ulama jika merasa haus beliu meminum air hujan .Menurut cerita Imam Habib Abdullah Alaydrus AlAkbar selalu menjalankan puasa-puasa sunah selama dua tahun dan berbuka hanya dengan 2 butir kurma. Kecuali pada malam-malam tertentu diamana ibunya datang membawakan makanan kepada beliau. Lantas beliau memakannya sebagai penghormatan kepada ibunya. Beliu melakukan puasa tersebut untuk mengekang Hawa nafsunya, karena dari sumber makanan , perut terlalu kenyang bisa menyebabkan orang malas untuk beribadah dan selalu menuruti hawa nafsunya.

Beliau berguru kepada Ulama-ulama besar seperti ;
-Syekh Muhammad bin Umar Ba’alawi
-Syekh Sa’ad bin Ubaidillah bin Abi Ubei
-Syekh Abdulloh Bagasyin
-Syekh Abdulloh Bin Muhammad Bin Amar
-Al Iman Syekh Umar Muhdhor

Beliau menikah dengan anak gurunya Al Imam Habib Umar Muhdor yang bernama Syarifah Aisyah kerana Habib Umar Muhdor mendapat isyarat dari Para Pendahulunya untuk menikahkan anaknya dengan Habib Abdulloh bin abubakar alaydrus. dan Beliau dianugerahkan lapan anak, empat putra dan empat putri.

Beberapa Ulama memuji Al iman Habib Abdulloh Alaydrus Akbar didalam karangannya diantaranya Al Yafie dalam kitab Uqbal Barahim al musyarokah , muridnya Al imam Habib Umar bin abdurrahman Ba’alawi dalam kitabnya Al Hamrah mereka menceritakan tentang manaqib ,kewalian dan karomah-karomah beliau yang terjadi sebelum dan sesudah beliu dilahirkan.

Sebagian para awliya bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAWW dan memuji Al Imam Habib abdulloh Alaydrus Akbar dengan sanadnya ” ini anakku…ini ahli warisku…..ini darah dagingku…..ini rahasiaku…..ini ahli waris sunnahku….orang-orang besar akan mempelajari ilmu tharekat darinya”. Diantara yang mengambil dan belajar tharekat dari beliau adalah Habib Ali bin Abu Bakar Asyakran, Habib Umar Ba’alawi,dll.

Al imam Habib Abdullah Alaydrus Akbar menghembuskan nafas yang terakhirnya pada tanggal 12 ramadhan tahun 865 H dalam usia 54 tahun dan dimaqamkan di Kota Tarim Hadromaut Yaman.

Karya Beliau selain penyusun Ratib Alaydrus adalah kitab AlKibritul Ahmar dan syarahnya dalam bentuk Syair .

Ratib Al-Aydrus:Friday, June 25, 2010

GAYUNG SYED HAMID

Salasilah; Syed Abd Hamid b Alwi b Muhammad b Alwi b Alwi b Ali b Alwi b Abdullah (Ratib Al-Haddad) b Alwi Al-Haddad

Dikenali juga Silat Habib Hamid. Bermula dari seorang Sayyid yang bernama Syed Abdul Rahman Bin Alwi Bin Muhamad AlHaddad. Keluarga ini telah berada di Trengganu bermula dari ayahanda nya Syed Alwi Al-Haddad lagi iaitu seorang ahli tasawwuf. Keluarga ini pernah menetap di Batu Pahat, Pekan dan Kg Tekal.  Habib Bucu telah pergi bertapa/berkhalwat untuk mendekatkan diri dengan Allah di sebuah bukit yg bernama Bukit Bucu. Beliau juga digelar Habib Bucu. Dikatakan juga, beliau bertapa dan berkhalwat di Bukit Bucu kerana membawa diri setelah dikatakan gagal menasihati Sultan Pahang ketika itu. Pernah juga tinggal disekitar Kampung Tanjung. Dipercayai ilham 'permainan' silat diperolehi semasa beliau bertapa di bukit Bucu yang terletak di Batu Rakit,Terengganu. Begitu rendah diri nya Habib Bucu iaitu seorang yang 'hebat' yang selalu menolak kemegahan dan pernah menarik diri dari jawatan Penghulu begitu lah juga Gayuman ini. Rendah diri bukan bererti hilang bisa nya. Permainan ini kemudian diperturunkan oleh nya kepada adik beliau iaitu Syed Abdul Hamid atau dikenali juga Habib hamid. Bermula disini permainan ini dikenali Gayung Syed Hamid atau Silat Habib Hamid. Istilah silat & gayong sebenarnya berbeza, cuma di terengganu istilah itu seakan sama maksudnya.***Habib Bucu merupakan salah seorang antara guru-guru Sultan Zainal Abidin III. Juga pernah menyertai rombongan kerajaan Trengganu yang diketuai Dato' Balai Salim Bin Umat juga disertai moyang Ibrahim Bin Umat .

                  Dato' Penghulu Balai Salim Bin Umat

 Di Bangkok Habib Bucu dikatakan berjaya mengubati penyakit Raja Thai. Teringat kata arwah Bak, Habib Bucu dan Tokki Che Him (Ibrahim Bin Umat) amat rapat.***

Menjadi persoalan kepada aku, kenapa Habib Bucu dan adik nya Ayahku Syed Hamid Al-Haddad kurang dikenali. Nama Tokku Syed Sagar Al-Idrus, bagi aku lebih dikenali? Mungkin jawatan Hulubalang Negeri mungkin menjadikan pemilik nya lebih dikenali. Bagaimana pun bonda Syed Sagar iaitu Wan Ngah bt Wan Abdullah (cucu Tok Syeikh Wan Bukit Bayas) dan isteri Syed Husin iaitu Wan Chik mempunyai hubungan kekeluargaan yang agak rapat. Diceritakan pernah ada sudi antara Syed Sagar dan Syed Hamid dan sudi itu berpihak kepada Syed Hamid. Ada 2 versi cerita. Biarkan ditulis saja versi yang lebih 'lembut'... Semasa Syed Hamid bermain dgn Syed Sagar, beliau ada mengatakan bahawa, "Dlm banyak2, aku tidak pernah jumpa org secepat Syed Sagar tetapi kaki aku sempat juga mengena perutnya." (Aboh pernah juga belajar dengan ayah tiri nya Cikgu Jaafar bin Ali (Daik) yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tuan Hadi melalui ikatan perkahwinan adik perempuannya Che Dayang Bt Ali (Daik) dengan tokku syed sagar. Dikatakan almarhum Tuan Hadi membawa gayoman Syed Sagar).
Tidak mungkin sifat rendah diri menenggelam kan nama-nama hebat seperti mereka adik beradik. Atau mungkin mereka adalah dari marga Al-Haddad bukan dari marga Al-Idrus?.... Ada pendapat dari setengah sejarawan, mengapa sebahagian besar keluarga Bin Yahya (Tokku Syed Yasin Bin Yahya ,di Trengganu lebih dikenali Al-Yahya, makam nya di Bukit Maziah) keluar dari Terengganu berhijrah ke Pahang, Kelantan, Kedah dan Johor adalah kerana merajuk kerana Pihak Istana ketika itu sentiasa memberi keutamaan kepada keluarga Al-Idrus. Betul kah dengan andaian tersebut?

Pada asas gerak melangkah, permainan ini bermain dalam bulat di mana dalam latihan 2 pesilat akan berdiri berhadapan dan melangkah dalam bentuk bulatan.Mata ke mata bertentang. Sambil membuka langkah menanti. Gayung ini mengamalkan langkahan melangkah atau cabut langkah. Dalam latihan banyak menggunakan tendangan atau gantung kaki untuk mengimbangkan badan dengan sebelah kaki. Kelek kiri dan kanan . Kedudukan dan berjalan dalam bulat dalam permainan ini sebenarnya ada banyak rahsia yang tersembunyi.Keseluruhan anggota tubuh perlu berkedudukan betul dimana ada 'kemudinya' , 'mata anginnya', 'dimana pemberatnya' dimana ada 'tegaknya', dimana ada 'katupnya', dimana ada 'kelek'nya, dimana ada 'setoknya' (sentak), dan seterusnya kesemua digabungkan serta 'dipasang' dalam melangkah dalam bulatan. Asas melangkah dalam bulatan ini adalah untuk tujuan menghidupkan setiap anggota tubuh serta kedudukan dengan lawan. Bulat hanya dalam latihan. Bila bulat sudah hidup, maka dalam pertempuran tiada lagi bulat kelihatan tetapi gerak asas dalam bulatan tetap ada walau hanya ketebalan tubuh dimata. Asas tumbukan pula ialah tumbukan biasa dan 'cebok'. Asas buang pula ialah 'buang siku' dan 'buang selok'. Buang hanya pada asasnya atau hanya pada namanya sahaja kerana buang permainan ini sebenarnya 'makan' dan tidak keterlaluan jika saya katakan disini permainan ini 'tiada buang'. Asas sepakan pula terbahagi dua iaitu catukan dan spelek (side kick).

Dlm Gayong Syed Hamid dalam aliran Tok Lebai Awang , ada 5 peringkat iaitu:
1. Tari
Pd peringkat ini kita diajar bergerak atau berlangkah dlm bulatan dgn tangan berbentuk seni tari. Kita diajar mengikut gerak laku lawan dgn menjaga mata dan kedudukan berumah kita yang ditutup. Tepuk biasa digunakan utk menunjukkan kesamaan gerak. Jika tidak sama, maka tepuk akan berbunyi dua kali berturut-turut. Ini bermakna kena. Tikam kanan, kiri, belah, paras,simbur, tikam kiri pusing dan diulang oleh pasangan kita sehinggalah tikam kanan sudah jg dibuat dlm bentuk seni iaitu tiada buah diaplikasikan.
2. Tumbuk ( serang )
Dalam peringkat ini serangan akan dibuat. Serangan yg diajar ialah tumbuk,kuda, senggeng, paras, belah, simbur. Apbila serangan dibuat, maka matilah tari. Tangan yg berseni tadi akan ditukar kepada bentuk tangkisan, baik tangkisan tangan atau tangkisan kaki. Serangan balas akan dibuat pula setelah buangan dibuat. Pd masa ini juga diajar cara bergelek dan bertapak semasa menyerang dan menangkis serangan lawan.
3. Gerak
Peringkat ini adalah rahsia bermula apabila biasanya mrk akan diperlimaukan untuk mendapatkan petua gerak dan buah2nya. Pd masa ini biasanya kita akan pintas gerak lawan atau bunuh gerak lawan dgn menggunakan buah2 yg diajar semasa perlimau. Pada pasa ini adalah gerak sampai. Iaitu semasa lawan mula bergerak, kita sudah sampai di rumahnya sambil memusnahkannya. Tanpa petua gerak mustahil dpt melakukannya. Tiada lg sekop ( setok ). Tiada lg buah dahulu baru makan. Semuanya segerak.
4. Kilat
Pd peringkat ini, adalah cara membunuh gerak td. Ini adalah lapis gerak. Gerak di atas gerak.Peringkat ini adalah rahsia. Pd peringkat ini juga diajar kemahiran mengenal kesumbangan lawan. Sumbang bermakna ada ruang. Ruang bermakna kena. Walaupun lawan tahui menutup kedudukannya tetapi tanpa disedari, kita sudah ada di hadapan mrk.Inilah rahsianya.
5. Kilat atas kilat
Peringkat ini adalah rahsia atas rahsia. Pd masa ini, kita tidak boleh bergerak pun semua dimatikan. Tiada kecedaraan tp tak bisa buat apa2. Hanya menyerah diri sahaja. Maka hendaklah kita menghormatinya dan memuliakannya sebagai GURU. Pd peringkat ini, 10 menjadi 5 sahaja. Byk rahsia dlm rahsia akan diketahui. Amalan2 syarat dalam juga akan dikuasai. Petua mengenal tubuh, nafas, hari dan sbgnya akan diketahui. Tp setakat ini tidak ramai yg boleh menerimanya. Yg saya tahu, Tok Bilal Awang dan beberapa murid HH yg mengetahuinya.Rahsia mestilah ditutup krn jika dibuka, bukan lagi rahsia dan hilanglah keampuhannya.

Tapak 3 digunakan dalam permainan Gayung Syed Hamid. Tapak 3 ialah ibu segala tapak.Gayungan ini bukan sejenis silat Tari tapi Silat Tempur. Sesiapa yang bukan ahli akan menganggap nya sebagai Silat Tari bila melihatnya. Ada yang memanggil nya Gayung Pukul. Secara tradisi nya, gayung ini diajar secara tertutup dan tidak boleh dilihat selain ahli nya.

Ada permainan yang ada langkah sembah dan bunga , pecahan ini diajar oleh Lebai Awang (kemana pergi nya langkah sembah dan bunga permainan ini didalam aliran Ayoh Su Mezah??). Pecahan ini juga dipanggil Main sebelah. Satu pecahan lagi adalah dari susur galur Allahyarham Ayoh Su Mezoh (Hamzah),juga dipanggil main dua belah. Permainan anak saudara Syed Hamid,Syed Omar di Seberang Marang sama dan mirip dengan gaya permainan Ayoh Su Mezoh. Ramai saudara-mara Ayohku Syed Hamid berada di Kemaman,Baluk dan Kuantan.


***Ada pendapat,tapak dalam silat melayu adalah manifestasi daripada khalimah toyyibah iaitu penggunaan huruf Lam,Alif dan Ha'. Lam dan Alif bergabung menjadi Lamalif. Huruf Ha' pula bermakna keputusan atau buah samada kuncian atau pukulan. Apabila senjata keris digunakan,maka sempurnalah manifestasi Khalimah Allah kerana keris berbentuk Alif.(Banyak rahsia diri bila memahami nya).

***Senarai adik beradik Habib Bucu (Syed Abd Rahman) : 14 orang semua nya, antara nya : Syed Ali, Syed Muhammad, Syed Abd Hamid, Tok Nong, Tok Yek, Sh Masturah dan Syed Zain.

***Anak-anak Habib Bucu : Syed Husin dan Syed Omar.
Gambar: Syed Husin B Habib Bucu AlHaddad

 Almarhum Syed Husin pernah membuka gelanggang di Duyung dan Ayoh Su Mezoh pernah menjadi juru kake disitu. Lain2 murid ketika itu : ayoh ngoh him/pok him, pok jaki/zaki, pok embong, pok su badok, pok usop, pok kassim

*** Abang Habib Bucu iaitu Syed Muhammad yang di kenali Tok Haddad, meninggal dunia di atas kapal ke Mekah. Ketika jenazah nya dihanyut kan ke laut, jenazah tersebut di'sambut' oleh sekumpulan ikan.

*** Makam Habib Bucu berada di Tanah Perkuburan Shiekh Ibrahim, di Ladang, Kuala Terengganu.

***Almarhum Ayahku Syed Hamid tiada punyai zuriat.

***Makam Ayahku Syed Hamid berada di Kg Marhum, Pekan, Pahang. (26/2/2015: Saya memohon maaf dgn kesilapan ini, makam tidak dikampung marhum, Ayahku Syed Hamid menghembus nafas terakhir nya di Kg Selamat dirumaah Almarhum Syed Omar Al-Hindwan) dan disemadikan di tanah perkuburan bukit ubi, kuantan. Syed Omar Al-Hindwan adalah anak saudara kpd Syed Hamid.

***Ayohsu Mezoh adalah murid yang mengikut guru nya berpindah dari tempat ke satu tempat, beliau lah yang membina pondok untuk penginapan Ayohku Syed Hamid di tempat-tempat yang di singgah untuk mengajar.. Diketahui, orang yang berasal dari kampung Penarik, Besut memang mahir bertukang rumah.

***Ada seorang anak murid kesayangan Ayohsu Mezoh di Manir, Trengganu yang mewarisi hampir keseluruhan 'permainan' Ayohsu Mezoh juga salah seorang antara dua orang sahaja yang mewarisi tarian dan langkah sembah gayong Syed Hamid aliran Ayohsu Mezoh, tarian ini dikatakan tersangat seni dan begitu susah untuk dipelajari. Telah berehat membuka gelanggang. Siapa yang berminat cari lah 'permata' ini .

***Habib Bucu berkahwin dengan Tengku Wuk Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Anak mereka Almarhum Syed Husin membesar didalam istana di kota bharu. Seperti juga ayahanda nya, Syed Husin memilih hidup diluar istana. Habib Bucu juga berkahwin dengan Aisyah bt hj Awang @ Tok Esah/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Rujuk ke posting 'Tokki Che Him' kerana saling berkaitan)