Thursday, November 11, 2010

NUR MUHAMMAD

Hadits tentang Nur Muhammad

Sebagaimana Diriwayatkan oleh Abdurrazaq dengan sanadnya sampai ek Jaabir bin Abdullah Al An-shaari; bahwasanya ia pernah bertanya :”Demi Ayah Ibuku ya Rasulullah, Beritahukanlah padaku tentang suati yang dicipta Allah sebelum segala yang lain1”
Jawab beliau; “Wahai Jabiir, Sesungguhnya Allah telah menciptakan Nur Nabimu :Muhammad, dari Nur-Nya sebelum sesuatu yang lain (didalam kitab maulid Simtud Duror)

Hadits Jabir berhubung Nur Muhammad s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam 'Abdur Razzaq terus menjadi pertikaian. Sebahagian mentsabitkannya, manakala sebagian lagi menolaknya dengan alasan tidak dijumpai termaktub dalam Musannaf beliau. Sebagian menjadikan ketakwujudan atau mungkin ketakjumpaan hadits tersebut dalam Musannaf sebagai alasan untuk menolak dan membid'ah konsep Nur Muhammad. Akan tetapi di sebagian yang menolak tsabitnya hadits Jabir tersebut, ada juga yang tidak menolak konsep Nur Muhammad, mereka cuma menolak pentsabitan hadits tersebut.
Walau apa pun, wujudnya perbedaan pendapat ini jelas menunjukkan bahawa perkara ini termasuk dalam perkara khilafiyyah yang berlaku di kalangan ulama. Maka sewajarnya kita menjaga adab dalam perkara ini demi keutuhan ukhuwwah dan kesatuan umat.

Majalah Dakwah Bulanan yang dibawah penyeliaan dan pimpinan Habib Taufiq as-Segaf, "Cahaya Nabawiy" edisi No. 63 Tahun VI Rajab 1429, turut memuatkan jawapan pengasuh ruangan Istifta'nya, Ustaz Muhibbul Aman Aly, berhubung hadits Nur Muhammad ini.

Hadits tentang Nur Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abdur Rozaq ini diantaranya disebutkan oleh Syekh Sa'dud Din at-Taftazani dalam kitab "Syarh Burdatul Madikh", Syekh Sulayman al-Jamal dalam kitab "Syarh al-Syamail", Syaikh Ibnu Hajar al-Haytami dalam kumpulan fatwa haditsnya, Syekh Ahmad al-Showi al-Maliki dalam kitab "Bulghotus Salik", Syekh Abdulloh al-Khifaji dalam kitab "al-Siroh al-Halabi" dan ulama-ulama lainnya.
Ada sebagian orang yang meragukan keberadaan hadits ini, karena redaksi hadits ini tidak ditemukan dalam kitab Musnad (kumpulan hadits) Abdur Rozaq yang beredar saat ini, tetapi alasan ini tidak kuat, karena terbukti para ulama dahulu banyak mengutip hadits ini dari riwayat Abdur Rozaq. Ini berarti redaksi hadits ini termuat dalam manuskrip kitab Musnad Abdur Rozaq yang beredar pada zaman dahulu, dan yang beredar saat ini bukan manuskrip yang lengkap sebagaimana yang diterima oleh para ulama pada masa dahulu.

Pada tahun 1428H / 2007M, Syekh 'Isa bin Abdulloh al-Khimyari, seorang ulama ahli hadits, mengaku telah menemukan manuskrip kuno kitab Musnad Abdur Rozaq yang didalamnya tertulis beberapa hadits yang tidak ditemukan dalam cetakan yang beredar saat ini. Termasuk di dalamnya hadits tentang Nur Muhammad SAW ini. Meskipun penemuan ini masih diragukan oleh sebahagian kalangan, yang jelas hadits ini telah banyak dinukil oleh para ulama terdahulu. Ini sudah cukup membuktikan keberadaannya. Terlepas dari perbedaan pendapat para ahli hadits tentang kesahihannya.
Beginilah kedudukan hadits Nur Muhammad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir r.a. Dalam penolakan sebahagian, sebahagian pula menerima dan mentsabitkannya. Dan yang jelas, para ulama daripada kalangan habaib Bani 'Alawi dan Ahli Sunah WAl jamaah pada umumnya menerima dan berpegang dengan hadits tersebut sebagaimana termaktub dalam karya Habib 'Ali bin Muhammad al-Habsyi yang termasyhur "Simthud Durar" diatas.

Dari: sufiroad.blogspot.com


Halang kait
halangkait23@gmail.com :

Huruf alif allah dalam kalimat بســـم الله الرحمن الرحيم di awali dengan titik huruf ب bermakna noktah/ titik air mani/ adam/ nur muhammad/ awal kehidupan & benda. Setiap Titik bisa dibentuk menjadi huruf/angka apa saja di dunia ini. Sama dg setitik mani{maaf}/ sebutir telur yg mengawali kehidupan didunia ini bs berbentuk apa saja.Begitu jg dg Allah yg mengawali penciptaan jagat raya dg titik BIGBANG/dalam istilah sufi disebut NUR MUHAMMAD.

Karena titik, maka huruf ب jadi hidup & dpt dkenal dg hrf ba’ tdk menjd huruf NUN. Dibalik hrf ba’ ada huruf alif yg bersembunyi menjadi bayangan huruf Ba. Disebabkan huruf ba’ zahir/hidup, krn seharusnya kalimat basmallah adalah بإســـم الله = BI ISMILLAH. Huruf ب bertemu س, maka alif diwashal menjadi bersembunyi.

Hakikat huruf ba’ yg bersemayam didalamnya adalah hrf ا /1/ahad/esa/الله yg mengatur perjalanan hidup huruf ba’. Dalam perjalanan ب bertemu huruf س yg digitnya turun naik melambangkan garis kehidupan. yang bermakna kadang di atas kadang dibawah. kadang senang kadang susah. kadang sabar kadang syukur.