Monday, April 26, 2010

LAUHUL MAHFUDZ

Ketahuilah!
Lauhul Mahfudz ibarat cahaya ketuhanan yang tertampakkan dalam pemandangan makhluk dan nuansa wujud,yang dengan itu inti wujud tertampakkan. Lauhul Mahfudz merupakan induk benda pertama, kerana benda tidak berbentuk kecuali setelah tertulis di Lauhul Mahfudz, ketika benda pertama itu diwacanakan, bentuk (rupa) ditulis oleh Qolam tertinggi itulah sejatinya yang disebut Lauhul Mahfudz. Adanya benda pertama itu sejalan dengan kehendak AlHaq.......

Al Jili