Wednesday, April 7, 2010

KEBAIKAN DAN KEJAHATAN

Segala sesuatu memiliki kecenderungan
Pada kebaikan atau kejahatan
Sebab hal itu menjadi bahagian dari dirinya!
Kecuali Engkau, Oh Kekasih
Tiada dua nya!
Engkau yang membawa kami
Menuju Kesejatian!

-Maulana Rumi-