Wednesday, April 1, 2009

ROBEK NYA TABIR PENUTUPQasidah ini digubah oleh Al Ghazali dalam kitab nya Ma'arij al-Qudsi. Ada juga khuatir kalau-kalau qasidah ini hanya menggunakan nama beliau dan merubah khalimat asli nya.

Tidak lain kalau aku ini
Melainkan suatu zat dalam kesatuan
Tidak lain engkau ini
Mata diri yang ku rindu kan
Semua enam arah jurusan
Terpenuhi oleh Mu
Engkau lingkaran yang mengitari
Engkau pula markas titik diri ku
Maka menjadi lah aku...
Kalau wajah ku arah kan dalam solat
Solat adalah fardhu keharusan
Aku pun dalam kaabah diri ku
Sekitar diri ku adalah ruang tawaf
Berkeliling itu adalah wajib
Rukun itu adalah rukun ku
Fardhu manasik itupun haji ku
Zikir tasbih puja puji
Serta qurub pendekatan ku
Kesemua nya itu hanya untuk diri ku
Dan demi kemurniaan takdis ku
Kalau ada kemauan keras
Dari lintasan hati yang mengarah penolehan
Tentu saja tiada bagi ku penolehan
Selain penolehan yang tertuju pada Mu


-AL GHAZALI-