Friday, July 11, 2008

TAHATTUK DARI IBN AL_FARIDH

Diriku lah sebenarnya rasul itu
Dan engkau terutus daripada ku
Zat diriku menjadi bukti
Atas diriku mudah dicari
Semuanya tentang pendahuluan
Makna diriku berkisar
Dalam lingkaran diriku
Ataupun yang datang dari syariatku
Walaupun aku putera Adam
Dalam bentuk gambaran
Bagi diriku suatu makna
Yang menyaksikan
Ada juga kebapaan