Tuesday, June 3, 2008

PENYAKSIAN 'ALASTU'

Ia bertajalli pada ku sebelum 'kun'
Lalu Ia memperlihatkan rahsia permulaan ku
dan pengembalian ku setelah berpisah
Tiadalah ada keraguan dalam penyaksian itu
Sejak permulaan ku lihat tanpa batas-batas
Mata ku telah berkenan melihat Nya saat itu
dimasa silam sebelum dihijab
Diri ku lah ada sebelum alastu
Saat itu masih merupakan nur
Surah At-Tien menjelas kan kata-kata ku ini
Setiap hari ku hadapi persoalan baru
datang pergi silih berganti
Mengenai roh ku, dia menyaksi kan Al-Haq
Dan haikal diri ku,adalah cermin ku

-"Hidup mesti diteruskan. Hidup adalah fayakun iaitu hasil daripada kun. Yakini! hidup adalah perjalanan Nya. Susah dan senang cuma lah abjad-abjad yang terhasil dari Alif dan Ba'. Titik pada Ba' itu lah hidup ini"-